Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 73

1 (По слав. 72) Псалм на Асаф. Наистина Бог е благ към Израил, към чистите по сърце.

2 А аз — краката ми без малко се препънаха, стъпките ми почти се подхлъзнаха,

3 защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на безбожните,

4 защото нямат мъки в смъртта си и тялото им е охранено.

5 Не са в грижи като другите смъртни, нито са измъчвани като другите хора,

6 затова гордостта им е като гердан, насилието ги облича като дреха.

7 Очите им изпъкват от тлъстина, въображенията на сърцето им преливат.

8 Присмиват се и говорят злобно за насилие, говорят горделиво.

9 Издигнали са устата си против небето и езикът им обхожда земята.

10 Затова народът му се връща тук и вода с пълна чаша се изцежда за тях.

11 И те казват: Как ще знае Бог? И как ще има знание у Всевишния?

12 Ето, това са безбожните — и винаги благополучни, умножават богатство!

13 Наистина аз напразно очистих сърцето си и измих в невинност ръцете си,

14 защото цял ден съм измъчван и наказван всяка сутрин.

15 Ако кажех: Така ще говоря! — ето, бих изменил на поколението на синовете Ти.

16 Тогава размислих, за да разбера това, но беше прекалено трудно пред очите ми,

17 докато влязох в Божието светилище и разбрах техния край.

18 Ти наистина си ги поставил на хлъзгави места, сринал си ги в развалини.

19 Как изведнъж стигнаха до запустение! Погинаха, изчезнаха от внезапен ужас.

20 Както сън, след като човек се събуди, така и Ти, Господи, когато се надигнеш, ще презреш образа им.

21 Така сърцето ми се огорчаваше и се измъчвах отвътре,

22 толкова бях обезумял и не разбирах, бях като животно пред Теб.

23 И все пак аз съм постоянно с Теб, Ти си ме хванал за десницата ми.

24 Ще ме водиш със съвета Си и след това ще ме приемеш в слава.

25 Кого имам на небето? И на земята не желая нищо друго освен Теб.

26 Дори да отпаднат плътта ми и сърцето ми, Бог е канарата на сърцето ми и моят дял до века.

27 Защото, ето, тези, които се държат далеч от Теб, ще погинат, Ти изтребваш всички, които Те оставят в блудство.

28 Но за мен е добре да се приближа до Бога; аз положих упованието си в Господа БОГА, за да възгласявам всичките Твои дела!

Continuar Lendo