Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 76

1 (По слав. 75) За първия певец. На струнни инструменти. Псалм на Асаф. Песен. Познат е Бог в Юда, велико е Името Му в Израил.

2 В Салим е шатърът Му и обиталището Му — в Сион.

3 Там Той счупи огнените стрели на лъка, щита и меча и оръжията на битката. (Села.)

4 Светъл си и славен повече от планините с плячка.

5 Храбрите бяха ограбени, заспаха своя сън и никой от силните мъже не намери как да използва ръцете си.

6 При Твоето смъмряне, Боже на Яков, потънаха в дълбок сън и колесница, и кон.

7 Ти, Ти си страшен и кой може да устои пред Теб, щом се разгневиш?

8 Направил си да се чуе съдът от небето; земята се уплаши и притихна,

9 когато Бог стана за съд, за да спаси всичките смирени на земята. (Села.)

10 Защото дори човешката ярост ще Те хвали; с остатъка от яростта ще се препашеш.

11 Обричайте се на ГОСПОДА, своя Бог, и изпълнявайте обещанията си, всички, които сте около Него! Принасяйте дарове на Страшния!

12 Той укротява духа на князете, страшен е за земните царе.

Continuar Lendo