Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 79

1 (По слав. 78) Псалм на Асаф. Боже, езичниците дойдоха в наследството Ти, оскверниха светия Ти храм, превърнаха Ерусалим в развалини!

2 Труповете на слугите Ти дадоха за храна на небесните птици, плътта на светиите Ти — на земните зверове.

3 Изляха кръвта им като вода около Ерусалим и нямаше кой да ги погребва.

4 Станахме за присмех на съседите си, за подигравка и посмешище на околните си.

5 Докога, ГОСПОДИ? Ще се гневиш ли навеки? Ще гори ли ревността Ти като огън?

6 Излей яростта Си върху езичниците, които не Те познават, и върху царствата, които не призовават Името Ти,

7 защото изпоядоха Яков и опустошиха жилището му.

8 Не си спомняй против нас беззаконията на предците ни; нека бързо ни срещнат благите Ти милости, защото много отслабнахме.

9 Помогни ни, Боже на спасението ни, заради славата на Името Си; избави ни и прости греховете ни заради Името Си!

10 Защо да кажат езичниците: Къде е техният Бог? Нека се знае пред очите ни между езичниците отмъщението за пролятата кръв на слугите Ти!

11 Нека дойде пред Теб стенанието на затворника; според величието на силата Си запази обречените на смърт!

12 И върни на съседите ни седмократно в пазвата им присмеха им, с който Ти се присмяха, Господи.

13 А ние — Твой народ и овце на Твоето пасбище — ще Те възхваляваме до века, ще разгласяваме Твоята хвала на всички поколения.

Continuar Lendo