Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 8

1 За първия певец. По Гитит. Псалм на Давид. Господи, БОЖЕ наш, колко е величествено Името Ти по цялата земя — Ти, който си положил славата Си над небесата!

2 От устата на деца и кърмачета си приготвил хвала заради противниците Си, за да накараш врага и отмъстителя да замълчи.

3 Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си поставил, си мисля:

4 Какво е човек, че да го помниш, и човешки син, че да го посещаваш?

5 А Ти си го направил малко по-долен от ангели, със слава и великолепие си го увенчал.

6 Направил си го владетел над делата на ръцете Си, положил си всичко под краката му:

7 всичките овце и говеда, също и полските животни,

8 небесните птици и морските риби — всичко, което минава по морските пътеки.

9 Господи, БОЖЕ наш, колко е величествено Името Ти по цялата земя!

Continuar Lendo