Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 80

1 (По слав. 79) За първия певец. По музиката на Кремовете. Свидетелство на Асаф. Псалм. Послушай, Пастирю на Израил! Ти, който водиш Йосиф като стадо, Ти, който седиш на престол над херувимите, възсияй!

2 Пред Ефрем и Вениамин, и Манасия издигни силата Си и ела да ни спасиш!

3 Възвърни ни, Боже, възсияй с лицето Си и ще се спасим!

4 ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, докога ще се гневиш против молитвата на народа Си?

5 Храниш ги с хляб от сълзи и със сълзи изобилно ги поиш.

6 НапрЁви ни причина за вражда за нашите съседи и враговете ни се смеят помежду си.

7 Възвърни ни, Боже на Войнствата, възсияй с лицето Си, и ще се спасим!

8 Извадил си лоза от Египет, изгонил си езичниците и си я насадил.

9 Приготвил си място за нея, вкоренил си я и тя изпълни земята.

10 Планините се покриха със сянката й и клоните й станаха като Божиите кедри.

11 Тя простря клоните си до морето и филизите си — до реката.

12 Защо си съборил плетищата й, за да я берат всички, които минават по пътя?

13 Глиганът от гората я опустошава и полските зверове я изпояждат.

14 Боже на Войнствата, молим Те, върни се, погледни от небето и виж, и посети тази лоза

15 и защити това, което е насадила десницата Ти, и сина, който си направил силен за Себе Си!

16 Изгорена е с огън, отсечена е. Погиват при намръщването на лицето Ти.

17 Нека ръката Ти бъде върху мъжа на десницата Ти, върху човешкия син, когото си направил силен за Себе Си.

18 Тогава ние няма да се отвърнем от Теб, съживи ни и ще призовем Името Ти.

19 Възвърни ни, ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, възсияй с лицето Си, и ще се спасим!

Continuar Lendo