Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 81

1 (По слав. 80) За първия певец. По Гитит. Псалм на Асаф. Пейте радостно на Бога, нашата сила, извикайте радостно към Бога на Яков!

2 Запейте песен и ударете тъпанчето, благозвучната арфа заедно с лирата!

3 Затръбете с тръбата при новолуние, при пълнолуние, в деня на нашия празник.

4 Защото това е наредба за Израил, закон на Бога на Яков.

5 Той го постанови като свидетелство в Йосиф, когато излезе против египетската земя, където чух език, който не познавах.

6 Облекчих рамото му от товара, ръцете му се освободиха от коша.

7 Ти извика в скръбта си, и Аз те избавих, отговорих ти с тайнствения глас на гърма, изпитах те при водите на Мерива. (Села.)

8 Слушайте, народе Мой, и ще засвидетелствам против вас! Израилю, ако Ме послушаш,

9 да няма сред теб чужд бог, да не се покланяш на някой чужд бог —

10 Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, който те изведе от египетската земя — отвори широко устата си, и ще я напълня.

11 Но народът Ми не послуша гласа Ми, Израил не Ме искаше.

12 Затова ги предадох на упорството на сърцето им, ходиха по своите си намерения.

13 О, да беше Ме послушал народът Ми, да беше ходил Израил в пътищата Ми!

14 Скоро бих покорил враговете им и бих обърнал ръката Си срещу противниците им.

15 Онези, които мразят ГОСПОДА, биха се престрували на покорни пред Него, а тяхното време би траело до века.

16 С най-тлъстата пшеница би ги хранил и с мед от скалата бих те наситил.

Continuar Lendo