Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 82

1 (По слав. 81) Псалм на Асаф. Бог стои в Божието събрание, съди сред владетелите.

2 Докога ще съдите несправедливо и ще показвате пристрастие към безбожните? (Села.)

3 Съдете право сиромаха и сирачето, отдайте справедливост на наскърбения и бедния.

4 Избавяйте сиромаха и нуждаещия се, освобождавайте ги от ръката на безбожните!

5 Те не знаят и не разбират, лутат се в тъмнина. Всичките основи на земята се клатят.

6 Аз казах: Богове сте вие, синове на Всевишния сте всички!

7 Но като човек ще умрете и ще паднете като един от князете.

8 Стани, Боже, съди земята, защото Ти ще наследиш всички народи!

Continuar Lendo