Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 83

1 (По слав. 82) Песен. Псалм на Асаф. Боже, недей мълча, не замлъквай, не бъди безмълвен, Боже!

2 Защото, ето, враговете Ти вилнеят и онези, които Те мразят, надигнаха глава.

3 Правят коварни планове против Твоя народ и се наговарят против скритите в Теб.

4 Казаха: Елате да ги изтребим като народ, за да не се споменава вече името на Израил!

5 Защото единодушно се наговориха, направиха съюз против Теб —

6 шатрите на Едом и исмаиляните, Моав и агаряните,

7 Гевал и Амон, и Амалик, филистимците с жителите на Тир;

8 и Асирия се присъедини към тях, станаха помощници на Лотовите синове. (Села.)

9 Постъпи с тях както с Мадиам, както със Сисара, както с Явин при потока Кисон,

10 които загинаха при Ендор, станаха тор на земята!

11 Направи благородните им като Орив и Зив, да, всичките им князе — като Зевей и Салмана,

12 които казаха: Нека си присвоим Божиите жилища.

13 Боже мой, направи ги като праха във вихрушката, като плява пред вятъра!

14 Както огън изгаря дърветата и както пламък запалва планините,

15 така ги гонй с урагана Си и ги уплаши с бурята Си!

16 Покрий лицата им с позор, за да потърсят Името Ти, ГОСПОДИ!

17 Нека се посрамят и ужасят навеки, нека се покрият със срам и погинат;

18 за да познаят, че Ти, чието Име е ГОСПОД, единствен си Всевишният над цялата земя!

Continuar Lendo