Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 84

1 (По слав. 83) За първия певец. По Гитит. Псалм на Кореевите синове. Колко прекрасни са Твоите обиталища, ГОСПОДИ на Войнствата!

2 Душата ми копнее, дори примира за ГОСПОДНИТЕ дворове; сърцето ми и плътта ми радостно викат към живия Бог.

3 Дори врабчето си е намерило дом и лястовицата — гнездо за себе си, където да слага пилетата си, при Твоите олтари, ГОСПОДИ на Войнствата, Царю мой и Боже мой!

4 Блажени онези, които живеят в Твоя дом, те винаги ще Те хвалят. (Села.)

5 Блажен човекът, чиято сила е в Теб; в сърцето им са Твоите пътища.

6 Минавайки през долината на плача, те я превръщат в място на извори и ранният дъжд я покрива с благословения.

7 Те отиват от сила в сила, всеки от тях се явява пред Бога в Сион.

8 ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, чуй молитвата ми! Послушай, Боже на Яков! (Села.)

9 Виж, Боже, щите наш, и погледни на лицето на Своя помазаник!

10 Защото един ден в Твоите дворове е по-добър от хиляди други. Бих предпочел да стоя на прага на дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на безбожието.

11 Защото ГОСПОД Бог е слънце и щит, ГОСПОД ще даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро онези, които ходят в чистота.

12 ГОСПОДИ на Войнствата, блажен човекът, който се уповава на Теб!

Continuar Lendo