Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 86

1 (По слав. 85) Молитва на Давид. Приклони ухото Си, ГОСПОДИ! Чуй ме, защото съм окаян и сиромах!

2 Запази живота ми, защото съм богобоязлив; Ти, Боже мой, спаси слугата Си, който се уповава на Теб!

3 Бъди милостив към мен, Господи, защото към Теб викам цял ден.

4 Развесели душата на слугата Си, защото към Теб, Господи, издигам душата си.

5 Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, и многомилостив към всички, които Те призовават.

6 Послушай, ГОСПОДИ, молитвата ми и обърни внимание на гласа на молбите ми!

7 В деня на скръбта си ще Те призова, защото ще ме послушаш.

8 Между боговете няма подобен на Теб, Господи, нито дела, подобни на Твоите.

9 Всички народи, които си направил, ще дойдат и ще се поклонят пред Теб, Господи, и ще прославят Името Ти,

10 защото си велик и вършиш чудеса — Ти си Бог, само Ти!

11 Научи ме на пътя Си, ГОСПОДИ, и ще ходя в истината Ти; дай ми да се боя от Името Ти с неразделено сърце.

12 Ще Те възхвалявам, Господи, Боже мой, от все сърце и ще прославям Името Ти до века.

13 Защото милостта Ти към мен е голяма и Ти избави душата ми от дълбините на Шеол.

14 Боже, горделивите се надигнаха против мен и тълпа от насилници потърси душата ми; те не Те поставиха пред себе си.

15 Но Ти, Господи, си Бог състрадателен и милостив, дълготърпелив, многомилостив и верен.

16 Обърни се към мен и бъди милостив към мен, дай силата Си на слугата Си и спаси сина на слугинята Си!

17 Направи ми знамение за добро — да видят онези, които ме мразят, и да се засрамят, защото Ти, ГОСПОДИ, ми помогна и ме утеши.

Continuar Lendo