Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 87

1 (По слав. 86) Псалм на Кореевите синове. Песен. Неговата основа е на светите планини.

2 ГОСПОД обича портите на Сион повече от всички жилища на Яков.

3 Славни неща се говориха за теб, граде Божи. (Села.)

4 Ще спомена Рахав и Вавилон на онези, които Ме познават. Ето, Филистия и Тир с Етиопия: Този се е родил там.

5 А за Сион ще се каже: Този и онзи са се родили в него, и сам Всевишният ще го утвърди.

6 ГОСПОД ще запише при записването на народите: Този се е родил там. (Села.)

7 Както певците, така и музикантите ще казват: Всичките ми извори са в теб!

Continuar Lendo