Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 89

1 (По слав. 88) Маскил на езраеца Етан. Ще възпявам милостите на ГОСПОДА до века, ще известявам с устата си Твоята вярност на всички поколения.

2 Защото казах: Милостта ще се съгради до века, Ти ще утвърдиш истината Си в самите небеса.

3 Направих завет с избрания Си, заклех се на слугата Си Давид:

4 Ще утвърдя потомството ти до века и ще съградя престола ти за всички поколения. (Села.)

5 И небесата ще хвалят Твоите чудеса, ГОСПОДИ, и истината Ти — в събранието на светиите.

6 Защото кой на небето може да се сравни с ГОСПОДА? Кой сред синовете на могъщите може да се оприличи на ГОСПОДА?

7 Бог е много страхопочитаем в събранието на светиите и страшен между всички, които са около Него.

8 ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, кой е могъщ като Теб, ГОСПОДИ? Истината Ти Те обкръжава.

9 Ти владееш гордостта на морето; когато вълните му се надигат, Ти ги укротяваш.

10 Ти си смачкал Рахав като някой убит, разпръснал си враговете Си с мощната Си ръка.

11 Твои са небесата, Твоя е и земята; светът и всичко, което го изпълва — Ти си ги основал.

12 Северът и югът — Ти си ги създал, Тавор и Ермон ликуват в Твоето Име.

13 Ти имаш мощна ръка, ръката Ти е силна, десницата Ти — възвисена.

14 Правда и съд са основата на престола Ти, милост и истина ходят пред лицето Ти.

15 Блажен народът, който познава радостното възклицание! Те ходят в светлината на Твоето лице, ГОСПОДИ.

16 В Твоето Име ликуват цял ден и чрез Твоята правда се извисяват.

17 Защото Ти си славата на тяхната сила и с Твоето благоволение се възвишава нашият рог,

18 понеже на ГОСПОДА е нашият щит и на Светия Израилев — нашият цар.

19 Тогава Ти говори на светиите Си във видение и каза: Положих помощ върху един силен, възвисих един избран между народа.

20 Намерих слугата Си Давид, със святото Си масло го помазах,

21 него ще поддържа ръката Ми и мишцата Ми ще го укрепва.

22 Врагът няма да го притесни, нито синът на неправдата ще го потиска.

23 Аз ще смажа противниците му пред него и ще поразя онези, които го мразят.

24 Верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него и в Моето Име ще се възвиси рогът му.

25 И ще поставя ръката му над морето и десницата Му — над реките.

26 Той ще извика към Мен: Отец си ми, Бог мой и канарата на спасението ми!

27 Затова и Аз ще го направя първороден, най-горен от земните царе.

28 Ще запазя вечно милостта Си за него и заветът Ми с него ще остане твърд.

29 И потомството му ще направя да пребъдва навеки и престола му — като небесните дни.

30 Ако синовете му оставят закона Ми и не ходят в правилата Ми,

31 ако нарушат наредбите Ми и не пазят заповедите Ми,

32 тогава ще накажа с тояга престъпленията им и с бич — беззаконията им,

33 но няма да отнема от него милостта Си и няма да се отрека от верността Си.

34 Няма да оскверня завета Си и няма да променя това, което е излязло от устните Ми.

35 Веднъж се заклех в светостта Си: няма да излъжа Давид!

36 Потомството му ще пребъде вечно и престолът му — като слънцето пред Мен;

37 ще бъде утвърден до века като луната. Верен е свидетелят в небето. (Села.)

38 Но Ти си отхвърлил и презрял, разгневил си се против Своя помазаник.

39 Изоставил си завета със слугата Си, опозорил си короната му до земята.

40 Повалил си всичките му заграждения, превърнал си крепостите му в развалина.

41 Разграбват го всички, които минават по пътя, стана за присмех на съседите си.

42 Възвисил си десницата на враговете му, зарадвал си всичките му неприятели.

43 И острието на меча му си обърнал обратно и в битката не си го подкрепил.

44 Направил си да изчезне блясъкът му и си свалил на земята престола му.

45 Съкратил си дните на младостта му, покрил си го със срам. (Села.)

46 Докога, ГОСПОДИ? Ще се криеш ли навеки? Ще гори ли яростта Ти като огън?

47 Помни колко е кратко времето ми, за каква суета си създал всичките човешки синове!

48 Кой човек ще живее и няма да види смърт? Може ли да избави душата си от властта на Шеол? (Села.)

49 Къде са предишните Ти милости, Господи? Ти се закле на Давид в истината Си!

50 Помни, Господи, унижението на слугите Си — как нося в пазвата си присмеха на многото народи,

51 с който враговете Ти, ГОСПОДИ, хулеха, с който хулеха стъпките на Твоя помазаник!

52 Благословен да е ГОСПОД до века! Амин и амин!

Continuar Lendo