Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 9

1 За първия певец. По музиката на Мут Лабен. Псалм на Давид. Ще Те славословя, ГОСПОДИ, от все сърце, ще разказвам за всичките Твои чудни дела.

2 Ще се радвам и ликувам в Теб, ще възпявам Името Ти, Всевишни,

3 когато враговете ми се върнат назад, паднат и погинат пред Твоето присъствие.

4 Защото Ти защити правото ми и делото ми, Ти си седнал на престола и съдиш справедливо.

5 Порицал си народите, погубил си безбожния, името им изличил си за вечни векове.

6 Врагът е унищожен, в развалини навеки; и унищожил си градове и споменът за тях загина.

7 Но ГОСПОД седи на Своя трон до века, приготвил е престола Си за съд,

8 и Той ще съди света в справедливост, ще отсъди право за народите.

9 И ГОСПОД ще бъде прибежище на угнетените, прибежище във времена на скръб.

10 Които познават Твоето Име, ще се уповават на Теб, защото Ти, ГОСПОДИ, не си изоставил тези, които Те търсят.

11 Пейте псалми на ГОСПОДА, който обитава в Сион, възвестете делата Му между народите!

12 Защото Той търси сметка за кръв, помни загиналите, викЁ на страдащите не забравя.

13 Смили се над мен, ГОСПОДИ! Виж скръбта ми, причинена от онези, които ме мразят, Ти, който ме повдигаш от портите на смъртта,

14 за да разкажа за всички Твои хваления в портите на сионската дъщеря, да ликувам заради спасението Ти.

15 Народите затънаха в ямата, която направиха, кракът им се хвана в мрежата, която скриха.

16 ГОСПОД се е изявил, Той извършва съд. Безбожният се впримчва в делото на ръцете си. (Игаион . Села.)

17 Безбожните ще се обърнат към Шеол, всички народи, които забравят Бога.

18 Защото сиромахът няма да бъде вечно забравен, нито надеждата на смирените ще загине навеки.

19 Стани, ГОСПОДИ, нека не надделява човек, нека бъдат съдени народите пред Теб.

20 Докарай върху тях страх, ГОСПОДИ, нека знаят народите, че са само хора! (Села.)

Continuar Lendo