Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 92

1 (По слав. 91) Псалм. Песен за съботния ден. Добре е да възхваляваме ГОСПОДА и да възпяваме Твоето Име, Всевишни,

2 да възвестяваме милостта Ти сутрин и верността Ти нощем,

3 с десетострунен инструмент и с арфа, със звучна мелодия на лира.

4 Понеже си ме зарадвал, ГОСПОДИ, с това, което си направил, ще ликувам в делата на ръцете Ти.

5 Колко са велики делата Ти, ГОСПОДИ! Твоите мисли са много дълбоки.

6 Неразумният човек не знае и глупавият не разбира това,

7 че безбожните никнат като трева и всички, които вършат беззаконие, цъфтят, само за да бъдат изтребени навеки.

8 Но Ти, ГОСПОДИ, си възвишен във вечността!

9 Защото, ето, враговете Ти, ГОСПОДИ, защото, ето, враговете Ти ще погинат, ще се пръснат всички, които вършат беззаконие.

10 Но Ти ще възвисиш рога ми като на дивото говедо; с прясно масло ще бъда помазан

11 и окото ми ще види повалянето на враговете ми, ушите ми ще чуят за възмездието над злодеите, които се надигат против мен.

12 Праведният ще поникне като палма, ще расте като кедър в Ливан.

13 Насадените в дома на ГОСПОДА ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.

14 Ще са плодоносни и в дълбока старост, ще са сочни и зелени,

15 за да известят, че ГОСПОД е праведен — Моята канара — и в Него няма неправда.

Continuar Lendo