Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 93

1 (По слав. 92) ГОСПОД царува! Облечен е с величие, ГОСПОД е облечен със сила и се е препасал. И светът е утвърден, не може да се поклати.

2 Твоят престол е утвърден отначало, Ти си от вечността.

3 Реки издигнаха, ГОСПОДИ, реки издигнаха гласа си, реки издигнаха вълните си.

4 ГОСПОД във висините е по-силен от грохота на големи води, от мощните вълни на морето.

5 Твоите свидетелства са много сигурни. На Твоя дом подобава святост, ГОСПОДИ, за дълги дни!

Continuar Lendo