Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 97

1 (По слав. 96) ГОСПОД царува! Нека се радва земята, нека се веселят множеството острови!

2 Облаци и мрак са около Него, правда и правосъдие са основата на престола Му.

3 Огън върви пред Него и изгаря противниците Му отвсякъде.

4 Светкавиците Му осветляват света. Земята видя и потрепери.

5 Планините се топят като восък от присъствието на ГОСПОДА, от присъствието на Господа на цялата земя.

6 Небесата провъзгласяват правдата Му и всичките племена виждат славата Му.

7 Нека се посрамят всички, които служат на изваяни образи, които се хвалят с идолите. Паднете пред Него, всички богове!

8 Чу Сион и се развесели и се зарадваха дъщерите на Юда заради Твоите присъди, ГОСПОДИ.

9 Защото Ти, ГОСПОДИ, си Всевишният над цялата земя, превъзвишен си над всички богове.

10 Мразете злото, вие, които любите ГОСПОДА! Той пази душите на светиите си, избавя ги от ръката на безбожните.

11 Светлина се сее за праведния и веселие — за правите по сърце.

12 Веселете се в ГОСПОДА, вие, праведни, и възхвалявайте паметта на Неговата святост!

Continuar Lendo