Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 99

1 (По слав. 98) ГОСПОД царува! Нека треперят народите! Той седи на престол над херувимите. Нека се потресе земята!

2 ГОСПОД е велик в Сион и е извисен над всичките народи.

3 Нека хвалят Твоето велико и страшно Име; свят е Той!

4 И силата на Царя обича правда. Ти си утвърдил правота, извършил си правосъдие и правда в Яков.

5 Възвишавайте ГОСПОДА, нашия Бог, и кланяйте се при подножието на краката Му. Свят е Той!

6 Мойсей и Аарон бяха между свещениците Му и Самуил беше между призоваващите Името Му; те призоваваха ГОСПОДА и Той им отговаряше.

7 Той им говореше в облачния стълб и те пазеха свидетелствата Му и наредбата, която им даде.

8 ГОСПОДИ, Боже наш, Ти им отговаряше; Ти им беше Бог, който прощава, но и Отмъстител за деянията им.

9 Възвишавайте ГОСПОДА, нашия Бог, и се кланяйте при святата Му планина, защото свят е ГОСПОД, нашият Бог!

Continuar Lendo