Connect with us

Bíblia CHAMORRO

Salmos 147

1 FANMANALABA jamyo as Jeova: sa mauleg na utacantaye alabansa sija gui Yuusta; sa magof este; ya y alabansa respetao.

2 Si Jeova jumajatsa Jerusalem: ja fandadaña y manmayute juyong guiya Israel.

3 Janafanjomlo y manmayulang na corason, ya jabee y chetnotñija.

4 Jasangan y numeron y pution sija; jafanaan todo sija ni y naanñija.

5 Dangculo y Yuusta, yan matatnga gui ninasiña; tiningoña taeuttimo.

6 Si Jeova jumajatsa y manmanso: ya jachule papa y manaelaye gui jilo oda.

7 Cantaye si Jeova ni y finatinas grasias; cantaye alabansa sija gui atpa, para y Yuusta.

8 Ni y jatatampe y langet ni y mapagages, ya jalilisto y ichan para y tano, ya janafandodoco y chaguan gui jilo ogso sija.

9 Güiya numannae y gâgâ sija nañija, yan y fumaguon y aga sija ni y manaagang.

10 Güiya ti ninamamagof ni y ninasiñan y cabayo: ni ti ninamamagof güe ni y adeng y taotao.

11 Si Jeova ninamamagof güe ni y manmaañao nu güiya, ni y umangoco sija gui minaaseña.

12 Alaba si Jeova, O Jerusalem; alaba si Yuusmo, O Sion.

13 Sa janafanfitme y rejas y trangcamo: jabendise y famaguonmo gui sumanjalommo.

14 Jafatinas pas gui jalom uttimomo, ya ninabula jao ni y guesmauleg na trigo.

15 Janajanao y tinagoña gui jilo tano: y sinanganña malalago goschadig.

16 Mannae niebe calang pulo: jachalapon y manengjeng na sereno calang apo.

17 Jayute y aesña calang andesmorona sija: jaye siña tumojgue gui menan y manengjengña?

18 Janajanao y sinanganña, ya jadirite: janafanguaefe y mangloña, ya y janom sija manmilalag.

19 Jafanue si Jacob ni y sinanganña, ya y layña sija yan y juisioña sija y Israel.

20 Ti jafatinas taegüine gui un nasion: ya y juisioña, sija ti manmatungo sija. Fanmanalaba jamyo as Jeova.

Continuar Lendo