Connect with us

Bíblia CHAMORRO

Salmos 150

1 FANMANALABA jamyo as Jeova. Alaba si Yuus gui sinantos na sagaña: alaba güe gui feneda y ninasiñaña.

2 Alaba güe ni y matatnga na finatinasña sija: alaba güe jaftaemanoja y minagas dinangculoña.

3 Alaba güe ni y sonidon y trompeta: alaba güe ni y guitala yan y atpa.

4 Alaba güe ni y pandireta, yan y dansa: alaba güe ni y gaecuetdas na dandan yan y flauta.

5 Alaba güe ni y agang na batingting: alaba güe ni gosagang na sonidon batingting.

6 Polo todo y güinaja ni y mangaejinagong ya ujaalaba si Jeova. Fanmanalaba jamyo as Jeova.

Continuar Lendo