Connect with us

Bíblia CORNILESCU

Jó 25

1 Bildad din Şuah a luat cuvîntul şi a zis:

2 ,,Puterea şi groaza sînt ale lui Dumnezeu; El face să împărăţească pacea în ţinuturile Lui înalte.

3 Cine ar putea să -I numere oştile? Şi peste cine nu răsare lumina Lui?

4 Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat?

5 Iată, în ochii Lui nici luna nu este strălucitoare, şi stelele nu sînt curate înaintea Lui;

6 cu cît mai puţin omul, care nu este decît un vierme, fiul omului, care nu este decît un viermuşor!“

Continuar Lendo