Salmos

1. Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul, şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!

2. Sămînţa lui va fi puternică pe pămînt; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvîntat.

3. El are în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuieşte în veci.

4. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întunerec, El este milostiv, îndurător şi drept.

5. Ce bine -i merge omului care face milă şi împrumută pe altul, şi care îşi rînduieşte faptele după dreptate!

6. Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci.

7. El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.

8. Inima îi este mîngîiată, n'are nicio teamă, pînă ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de protivnicii lui.

9. El este darnic, dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă.

10. Cel rău vede lucrul acesta, şi se mînie, scrîşneşte din dinţi şi se topeşte. Poftele celor răi rămîn neîmplinite.

Você está lendo Salmos na edição CORNILESCU, Cornilescu, em Romeno.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.