Connect with us

Bíblia CROAT

1 Reis 16

1 Tada bi upuena rije Jahvina Jehuu, sinu Hananijevu, protiv Bae:

2 "Iz praha sam te podigao i postavio knezom nad mojim narodom Izraelom, ali si ti krenuo Jeroboamovim putem i navodi narod moj Izrael na grijehe te me razjaruje njihovim grijesima;

3 zato u netragom pomesti Bau i kuu njegovu: uinit u s tvojom kuom kao i s kuom Jeroboama, sina Nebatova.

4 Tko iz obitelji Baine umre u gradu, pojest e ga psi, a tko im umre u polju, pojest e ga ptice nebeske."

5 Ostala povijest Baina, to je uinio, njegova djela, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?

6 Baa je poinuo sa svojim ocima i sahranjen je u Tirsi. Sin njegov Ela zakraljio se mjesto njega.

7 Ali rije Jahvina po Jehuu proroku, sinu Hananijevu, nije bila upravljena protiv Bae i njegove kue samo zbog toga to je inio zlo u oima Jahve i ljutio ga djelima svojih ruku te bio kao i kua Jeroboamova nego i zbog toga to je i nju istrijebio.

8 Dvadeset i este godine kraljevanja Ase u Judeji postade Ela, sin Bain, kraljem Izraela u Tirsi; vladao je svega dvije godine.

9 Njegov dvoranin Zimri, zapovjednik polovine bojnih kola, uroti se protiv njega. Kad je bio u Tirsi, opio se u kui Arse, upravitelja dvora u Tirsi.

10 Tada provali Zimri, udari na njega i ubi ga, dvadeset i sedme godine Asina kraljevanja Judejom, te zavlada mjesto njega.

11 im je zavladao i sjeo na prijestolje, poubija svu obitelj Bainu; nije mu potedio ni to uza zid mokri, ni njegovih roaka ni prijatelja.

12 Tako Zimri iskorijeni svu kuu Bainu po rijei koju je Jahve rekao protiv Bae preko sluge svoga proroka Jehua,

13 zbog sviju grijeha to su ih inili Baa i sin mu Ela i tako zavodili Izraela, srdei Jahvu, Boga Izraelova, svojim krivim bogovima.

14 Ostala povijest Elina, sve to je uinio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?

15 Dvadeset i sedme godine Asina kraljevanja Judejom postade Zimri kraljem u Tirsi i vladao je sedam dana. Narod je tada opsjedao Gibeton, koji je pripadao Filistejcima.

16 Kad je utaboreni narod uo da se Zimri pobunio i ubio kralja, sav Izrael istoga dana u taboru proglasi kraljem nad Izraelom zapovjednika vojske Omrija.

17 Zatim Omri i sav Izrael s njime odoe od Gibetona i opsjedoe Tirsu.

18 Kad je Zimri vidio da e grad biti osvojen, ue u utvrdu kraljevskoga dvora, zapali nad sobom kraljevski dvor i tako pogibe.

19 To je bilo zbog grijeha koje je poinio radei to je zlo u oima Jahvinim i hodei putem Jeroboama i njegovih grijeha kojima je zavodio Izraela.

20 Ostala povijest Zimrijeva i njegova urota koju je skovao, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?

21 Tada se Izraelov narod razdijelio: polovica se odluila za Tibnija, sina Ginatova, da ga uini kraljem, a druga polovica za Omrija.

22 Ali pristae Omrijeve nadjaae pristae Tibnija, sina Ginatova, pa kad Tibni umrije, postade Omri kraljem.

23 Trideset i prve godine Asina kraljevanja Judejom postade Omri kraljem Izraela za dvanaest godina. U Tirsi je kraljevao est godina.

24 Tada kupi od emera za dva talenta srebra brdo Samariju; sagradi grad koji po imenu emera, vlasnika brijega, nazva Samarija.

25 Ali je Omri inio zlo u oima Jahvinim i bio je gori od svojih prethodnika.

26 U svemu je slijedio Jeroboama, sina Nebatova, i njegove grijehe kojima je zavodio Izraela i srdio Jahvu, Boga Izraelova, svojim lanim bogovima.

27 Ostala povijest Omrijeva, sve to je uinio, njegovi pothvati koje je izveo, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?

28 Omri poinu sa svojim ocima i sahranjen je u Samariji. Njegov sin Ahab postade kraljem mjesto njega.

29 Ahab, sin Omrijev, postade izraelskim kraljem u trideset i osmoj godini Asina kraljevanja Judejom i vladao je dvadeset i dvije godine nad Izraelom u Samariji.

30 Ahab, sin Omrijev, inio je u oima Jahvinim vie zla od svih svojih prethodnika.

31 I malo mu bijae to je hodio u grijesima Jeroboama, sina Nebatova, nego se jo oeni Izebelom, kerju Etbaala, kralja sidonskog, i poe sluiti Baalu i klanjati mu se;

32 Baalu podie rtvenik u Baalovu hramu to ga bijae sagradio u Samariji.

33 Ahab je podigao i Aeru i uinio druga zlodjela i razljutio Jahvu, Boga Izraelova, vie od svih kraljeva izraelskih koji bijahu prije njega.

34 Za njegova je vremena Hiel iz Betela sagradio Jerihon; uz rtvu svoga prvoroenca Abirama podigao je temelje, a uz rtvu svoga mezimca Seguba postavio je gradska vrata, po rijei koju je Jahve rekao po svome sluzi Joui, sinu Nunovu.

Continuar Lendo