Connect with us

Bíblia CROAT

1 Reis 17

1 Ilija Tibijac, iz Tibe Gileadske, ree Ahabu: "ivoga mi Jahve, Boga Izraelova, komu sluim, nee ovih godina biti ni rose ni kie, osim na moju zapovijed."

2 Upuena mu je rije Jahvina ovako:

3 "Idi odavde i kreni na istok i sakrij se na potoku Keritu, koji je nasuprot Jordanu.

4 Pit e iz potoka, a gavranima sam zapovjedio da te ondje hrane."

5 Ode on i uini po rijei Jahvinoj i nastani se na potoku Keritu, nasuprot Jordanu.

6 Gavrani su mu jutrom donosili kruha, a veerom mesa; iz potoka je pio.

7 Ali poslije nekog vremena presui potok, jer nije bilo kie u svoj zemlji.

8 Tada Iliji doe rije Jahvina:

9 "Ustani, idi u Sarfatu Sidonsku i ondje ostani. Evo, ondje sam zapovjedio jednoj udovici da te hrani."

10 Ustade on i krenu u Sarfatu. Kada je stigao do gradskih vrata, neka je udovica onuda skupljala drva; on joj se obrati i ree: "Donesi mi malo vode u vru da pijem!"

11 Kad je pola da donese, on viknu za njom i ree joj: "Donesi mi i malo kruha u ruci!"

12 Ona odgovori: "ivoga mi Jahve, tvoga Boga, ja nemam peena kruha, nemam do pregrti brana u upu i malo ulja u vru. I evo kupim drva, pa u otii i ono pripremiti sebi i svome sinu da pojedemo i da umremo."

13 Ali joj Ilija ree: "Nita se ne boj. Idi i uradi kako si rekla; samo najprije umijesi meni kolai, pa mi donesi; a onda zgotovi za sebe i za svoga sina.

14 Jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov: 'U upu nee brana nestati ni vr se s uljem nee isprazniti sve dokle Jahve ne pusti da kia padne na zemlju.'"

15 Ode ona i uini kako je rekao Ilija; i za mnoge dane imadoe jela, ona, on i njen sin.

16 Brano se iz upa nije potroilo i u vru nije nestalo ulja, po rijei koju je Jahve rekao preko svoga sluge Ilije.

17 Poslije ovih dogaaja razbolio se sin domaiin i bolest se njegova jako pogorala, tako te u njemu nije ostalo daha.

18 Tada ona ree Iliji: "to ja imam s tobom, ovjee Boji? Zar si doao k meni da me podsjeti na moj grijeh i da mi usmrti sina!"

19 On joj ree: "Daj mi svoga sina!" Tada ga uze iz njezina naruja, odnese ga u gornju sobu gdje je stanovao i poloi ga na svoju postelju.

20 Tada zavapi Jahvi i ree: "Jahve, Boe moj, zar zaista eli udovicu koja me ugostila uvaliti u tugu umorivi joj sina?"

21 Zatim se tri puta pruio nad djeakom zazivajui Jahvu: "Jahve, Boe, uini da se u ovo dijete vrati dua njegova!"

22 Jahve je usliio molbu Ilijinu, u dijete se vratila dua i ono oivje.

23 Ilija ga uze, sie iz gornje sobe u kuu i dade ga njegovoj materi; i ree Ilija: "Evo, tvoj sin ivi!"

24 ena mu ree: "Sada znam da si ti ovjek Boji i da je rije Jahvina u tvojim ustima istinita!"

Continuar Lendo