Connect with us

Bíblia CROAT

1 Reis 2

1 Kad su se dani Davidovi pribliavali svome svretku, zapovjedi David svome sinu Salomonu:

2 "Sada polazim na put sviju smrtnika. Ti budi hrabar i pokai se ovjekom!

3 Sluaj naredbe Jahve, Boga svoga, idi njegovim stazama, dri se njegovih zakona, zapovijedi, naredaba i njegovih pouka, kako je napisano u Zakonu Mojsijevu, da bi uspio u svemu to poduzme i svagdje kamo se okrene;

4 da bi Jahve ispunio svoje obeanje koje mi je dao: 'Ako sinovi tvoji budu pazili na svome putu, vjerno hodei preda mnom, svim srcem svojim i svom duom svojom, uvijek e jedan od njih sjediti na prijestolju Izraelovu.'

5 I sam zna to mi je uinio Joab, sin Sarvijin, kako je uinio obojici vojskovoa Izraelovih: Abneru, sinu Nerovu, i Amasi, sinu Jeterovu, kad ih je ubio i time prolio krv u miru kao u ratu te omastio krvlju pojas oko bokova svojih i obuu na nogama svojim.

6 Ti postupi po svom razboru i ne daj da mu sijeda kosa mirno poine u Podzemlju.

7 A sinovima Barzilaja Gileaanina vrati ljubav: neka budu meu onima koji jedu za tvojim stolom jer su mi pomogli kad sam bjeao pred tvojim bratom Abalomom.

8 Pred sobom ima imeja, sina Gerina, Benjaminovca iz Bahurima, koji me uasnim kletvama proklinjao onoga dana kad sam bjeao u Mahanajim. Ali mi je on siao u susret na Jordan i zakleh mu se Jahvom: 'Neu te pogubiti maem.'

9 Ali mu ti toga ne oprataj, jer si ovjek razborit, i ve e znati kako treba da postupi te mu sijedu kosu s krvlju u Podzemlje spremi."

10 I potom poinu David kraj otaca svojih i bi pokopan u Davidovu gradu.

11 David je kraljevao nad Izraelom etrdeset godina: u Hebronu je kraljevao sedam godina, u Jeruzalemu je kraljevao trideset i tri godine.

12 Salomon sjede na prijestolje Davida, svoga oca, i njegova se vlast veoma uvrsti.

13 Ali Adonija, sin Hagitin, doe Bat-ebi, majci Salomonovoj, i pade niice pred njom. Ona ga upita: "Je li miroljubiv tvoj dolazak?" On odgovori: "Jest, miroljubiv je."

14 I nastavi: "Imam ti neto rei." Ona ree: "Govori."

15 Tada e on: "Zna i sama da je kraljevstvo pripadalo meni i da je sav Izrael oekivao da u ja biti kralj. Ali mi je kraljevstvo izmaklo i pripalo je mome bratu, jer mu ga je Jahve namijenio.

16 Ja te sada samo jedno molim: nemoj me odbiti." Ona ree: "Govori."

17 A on nastavi: "Reci, molim te, kralju Salomonu – jer tebe nee odbiti – neka mi dade za enu Abiagu unamku!"

18 A Bat-eba odgovori: "Dobro, govorit u kralju o tebi."

19 Kada dakle ue Bat-eba kralju Salomonu da govori o Adoniji, ustade kralj i poe joj u susret, pokloni se pred njom, zatim sjede na svoje prijestolje i zapovjedi te namjestie sjedalicu za kraljicu majku, i ona mu sjede s desne strane.

20 Tada mu ree: "Neto bih zaiskala od tebe, nemoj me odbiti." Kralj joj odgovori: "Trai, majko, jer te neu odbiti."

21 Ona nastavi: "Neka se dade Abiaga unamka tvome bratu Adoniji za enu."

22 Kralj Salomon odgovori i ree svojoj majci: "Zato trai Abiagu unamku za Adoniju? Trai odmah i kraljevstvo za njega! Jer on je moj stariji brat, a uz njega je sveenik Ebjatar i Joab, sin Sarvijin!"

23 Tada se kralj Salomon zakle Jahvom: "Neka mi Bog uini ovo zlo i neka mi doda drugo ako Adonija nije to izrekao danas po cijenu svoga ivota!

24 ivoga mi Jahve, koji me potvrdio i posadio na prijestolje oca moga Davida i koji mi je dao dom kako je obeao: jo danas e Adonija umrijeti."

25 I kralj Salomon posla Benaju, sina Jojadina, koji ga udari te Adonija umrije.

26 Sveeniku Ebjataru kralj zatim naredi: "Idi u Anatot na svoj posjed. Zasluio si smrt, ali te neu pogubiti danas jer si nosio Jahvin Koveg pred ocem mojim Davidom i podijelio si sve patnje s mojim ocem."

27 I Salomon iskljui Ebjatara iz sveenstva Jahvina da tako ispuni Jahvinu rije koju je izrekao protiv doma Elijeva u ilu.

28 Kada je glas stigao Joabu – Joab bijae pristao uz Adoniju, premda se nije prikljuio Abalomu – on utee u ator Jahvin i uhvati se za rogove rtvenika.

29 I dojavie kralju Salomonu: "Joab je pobjegao u ator Jahvin, eno ga pokraj rtvenika." Tada Salomon porui Joabu: "to se dri rtvenika?" Joab odgovori: "Uplaio sam se tebe i pobjegao sam pred Jahvu." Tada Salomon naredi Benaji, sinu Jojadinu: "Idi i ubij ga!"

30 Benaja ode u ator Jahvin i ree Joabu: "Po naredbi kraljevoj: izii!" On odgovori: "Neu, elim ovdje umrijeti!" Benaja javi kralju: "Eto to mi je rekao Joab i to mi je odgovorio."

31 Kralj mu ree: "Uini kako je rekao: ubij ga, zatim pokopaj. Tako e danas skinuti s mene i doma oca moga nevinu krv koju je Joab prolio.

32 Jahve e uiniti da krv njegova padne na njegovu glavu, jer je ubio dva ovjeka pravednika i bolja od sebe; ubio ih je maem bez znanja moga oca Davida: Abnera, sina Nerova, vou vojske Izraelove, i Amasu, sina Jeterova, vojvodu judejskoga.

33 Neka njihova krv padne na glavu Joaba i njegova potomstva dovijeka, a Davidu, njegovu potomstvu, vladalakoj kui i prijestolju neka od Jahve bude trajan mir."

34 I ode Benaja, sin Jojadin, obori se na Joaba i usmrti ga. Pokopali su Joaba u njegovu domu u pustinji.

35 Mjesto njega postavi kralj na elo vojske Benaju, sina Jojadina, a na mjesto Ebjatara postavi sveenika Sadoka.

36 Salomon pozva imeja i ree mu: "Sagradi sebi kuu u Jeruzalemu: tu stanuj, i nikamo odatle ne izlazi.

37 Onoga dana kad izie i prijee potok Kidron, znaj dobro da e umrijeti. Krv tvoja na glavu tvoju."

38 imej odgovori kralju: "Dobro. Kako moj gospodar kralj kae, tako e uiniti sluga tvoj." I imej dugo ivljae u Jeruzalemu.

39 Ali poslije tri godine dogodi se te imeju pobjegoe dvojica slugu k Akiu, sinu Maakinu, kralju gatskom. I dojavie imeju: "Eno ti slugu u Gatu."

40 Tada usta imej, osedla magarca i ode u Gat, k Akiu, da trai svoje sluge. I vratio se imej i doveo svoje sluge iz Gata.

41 I javie Salomonu: "imej otiao iz Jeruzalema u Gat i vratio se."

42 Kralj pozva imeja i ree mu: "Nisam li ti se zakleo Jahvom i strogo te opomenuo: 'Onoga dana kad bude iziao i poao bilo kamo, znaj dobro da e umrijeti!' A ti si mi tada odgovorio: 'Dobra je rije koju sam uo.'

43 Zato nisi odrao zakletvu Jahvinu i zapovijed koju sam ti dao?"

44 Jo ree kralj imeju: "Ti zna sve zlo koje si uinio mome ocu Davidu. Tvoje je srce toga svjesno. Jahve neka uini da se tvoja zloa obori na tvoju glavu.

45 A blagoslovljen je kralj Salomon, i prijestolje e Davidovo biti vrsto pred Jahvom dovijeka."

46 I zapovjedi kralj Benaji, sinu Jojadinu, te on izie i udari imeja i tako imej umrije. Tako se uvrstilo kraljevstvo u ruci Salomonovoj.

Continuar Lendo