Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 11

1 Otprilike poslije mjesec dana doe Amonac Naha i utabori se kod Jabea Gileadskog. Svi Jabeani poruie Nahau: "Sklopi savez s nama pa emo ti se pokoriti."

2 Ali im Amonac Naha odgovori: "Ovako u sklopiti savez s vama: svakome u od vas iskopati desno oko, i tako u uiniti sramotu svemu Izraelu."

3 A jabeke mu starjeine rekoe: "Ostavi nam sedam dana da poaljemo glasnike u sve krajeve Izraelove, pa ako se ne nae nitko da nas izbavi, predat emo se tebi."

4 I dooe poslanici u aulovu Gibeu te izloie sve narodu da uje. Tada sav narod zaplaka iza glasa.

5 A gle, aul je upravo iao za govedima iz polja pa upita: "to je ljudima te plau?" I pripovjedie mu to su rekli Jabeani.

6 Kad je aul uo te rijei, duh Jahvin sie na njega i silan gnjev uskipje u njemu.

7 I uze on dva vola, isijee ih i komade razasla po poslanicima u sve krajeve Izraelove i porui: "Tko ne poe za aulom, ovako e biti s njegovim govedima." I strah Boji obuze ljude te pooe kao jedan ovjek.

8 aul ih izbroji u Bezeku: i bijae sinova Izraelovih tri stotine tisua, a Judinih ljudi trideset tisua.

9 Zatim ree poslanicima koji bijahu doli: "Ovako recite Jabeanima u Gileadu: sutra, kad sunce pripee, stii e vam pomo." Kad su se poslanici vratili, javie sve to Jabeanima i oni se obradovae.

10 I poruie Nahau: "Sutra emo izai k vama, pa uinite s nama to vam bude drago."

11 Sutradan aul razdijeli narod u tri ete, koje provalie u tabor o jutarnjoj strai i tukoe Amonce do najvee dnevne ege; a to preivje, raspra se da ni dvojica ne ostae zajedno.

12 Tada narod ree Samuelu: "Tko je onaj to je govorio: 'Zar e aul kraljevati nad nama?' Dajte te ljude da ih pogubimo!"

13 Ali aul odgovori: "Neka se ne pogubi u ovaj dan nitko, jer je danas Jahve izvojevao pobjedu u Izraelu."

14 Tada Samuel ree narodu: "Hajdemo u Gilgal da ondje potvrdimo kraljevstvo."

15 I sav narod krenu u Gilgal i ondje postavie aula za kralja pred Jahvom, u Gilgalu. Ondje rtvovae pred Jahvom rtve priesnice i ondje je aul sa svim Izraelcima slavio slavlje.

Continuar Lendo