Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 13

1 aulu je bilo … godina kad je postao kralj, a kraljevao je … i dvije godine nad Izraelom.

2 aul izabra sebi tri tisue Izraelaca: dvije tisue od njih bijahu sa aulom u Mikmasu i u Betelskoj gori, a jedna tisua bijae s Jonatanom u Benjaminovoj Gebi. Ostali je narod aul otpustio svakoga u njegov ator.

3 Jonatan srui filistejski stup koji je stajao u Gibei i Filistejci saznae da su se Hebreji pobunili. aul zapovjedi te zatrubie u rog po svoj zemlji

4 i sav Izrael doznade novost: "aul je sruio filistejski stup, Izrael se omrazio Filistejcima!" I narod se poe skupljati oko aula u Gilgalu.

5 A Filistejci se skupie da vojuju na Izraela: tri tisue bojnih kola, est tisua konja, a mnotvo naroda kao pijeska na morskoj obali. I utaborie se kod Mikmasa, istono od Bet Avena.

6 Kad su Izraelci vidjeli da su u nevolji i da je narod pritisnut od neprijatelja, posakrivae se u peine, jame, kamenjake, jarke i atrnje.

7 Neki su preli i preko gazova Jordana u zemlju Gadovu i Gileadovu. aul je jo bio u Gilgalu, a sav je narod oko njega drhtao od straha.

8 On prieka sedam dana kako mu je odredio Samuel; ali kad Samuel nije doao u Gilgal, narod se stade razilaziti od aula.

9 Tada ree aul: "Donesite mi rtvu paljenicu i rtve priesnice!" I prinese rtvu paljenicu.

10 I upravo je zavravao rtvu paljenicu, kad eto Samuela; aul mu izie u susret da ga pozdravi.

11 Samuel ga upita: "to si uinio?" A aul odgovori: "Kad sam vidio da se narod razilazi od mene, a ti da ne dolazi do odreenoga dana, a Filistejci se skupili u Mikmasu,

12 pomislio sam: sad e udariti Filistejci na me u Gilgalu, a ja neu stii molitvom ublaiti Jahvu! Zato se odvaih i prinesoh rtvu paljenicu."

13 Samuel tada ree aulu: "Ludo si radio! Da si odrao zapovijed koju ti je dao Jahve, tvoj Bog, Jahve bi uvrstio tvoje kraljevstvo nad Izraelom dovijeka.

14 A sada se tvoje kraljevstvo nee trajno odrati: Jahve je potraio sebi ovjeka po svom srcu i odredio ga za kneza nad svojim narodom, jer ti nisi odrao to ti je Jahve zapovjedio."

15 Nato Samuel ustade i ode iz Gilgala svojim putem. to je naroda ostalo, poe za aulom u susret ratnicima. Kad su doli iz Gilgala u Gebu Benjaminovu, aul pobroji narod koji je ostao uza nj i bijae ga oko est stotina ljudi.

16 aul i sin mu Jonatan s ljudima to bijahu s njima zaposjeli su Benjaminovu Gebu, a Filistejci se utaborili u Mikmasu.

17 Tada iz filistejskog tabora izae eta pljakaa u tri odjela: jedan odio udari prema Ofri u zemlju ualsku;

18 drugi odio krenu prema Bet Horonu, a trei odio udari prema Gebi koja se uz Dolinu hijena die nad pustinjom.

19 A po svoj zemlji Izraelovoj nije bilo kovaa, jer su Filistejci rekli: "Treba sve uiniti da Hebreji ne bi pravili sebi maeva i kopalja."

20 Zato su svi Izraelci ili k Filistejcima ako je tko htio da prekuje svoj raonik ili motiku, svoju sjekiru ili ostan za volove.

21 A cijena je bila dvije treine ekela za raonike i motike, jedna treina za otrenje sjekire i za nasaivanje ostana.

22 Tako se dogodilo da na dan bitke kod Mikmasa nitko od svega naroda koji bijae sa aulom i Jonatanom nije imao ni maa ni koplja u ruci; samo ih imahu aul i njegov sin Jonatan.

23 A dotle jedna straa filistejska bijae izila prema klancu kod Mikmasa.

Continuar Lendo