Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 15

1 Jednom Samuel ree aulu: "Mene je Jahve poslao da te pomaem za kralja nad njegovim narodom Izraelom. Posluaj, dakle, rijei Jahvine.

2 Ovako govori Jahve nad vojskama: 'Odluio sam osvetiti ono to je Amalek uinio Izraelu zatvarajui mu put kad je izlazio iz Egipta.

3 Sada idi i udari na Amaleka, izvri "herem", kleto unitenje, na njemu i na svemu to posjeduje; ne tedi ga, pobij mukarce i ene, djecu i dojenad, goveda i ovce, deve i magarce!'"

4 aul sazva narod te ih izbroji u Telamu: bijae ih dvije stotine tisua pjeaka (i deset tisua Judejaca).

5 aul doe do amalekoga grada i postavi zasjedu u dolini potoka.

6 Potom aul porui Kenijcima: "Otiite i odvojite se od Amaleana da vas ne bih istrijebio zajedno s njima, jer ste bili skloni svim Izraelcima kad su izlazili iz Egipta." I Kenijci se odvojie od Amaleana.

7 aul potue Amaleane od Havile pa sve do ura, koji lei pred Egiptom.

8 I iva uhvati Agaga, amalekog kralja, a sav narod zatre otricom maa, izvrujui "herem", kleto unitenje.

9 Ali aul i narod potedjee Agaga i najbolje ovce i najbolja goveda, ugojenu stoku i jaganjce i sve to je bilo dobro. Na svemu tome ne htjedoe izvriti "herem"; nego to je god od stoke bilo bez cijene i vrijednosti, na tom izvrie "herem".

10 Zato doe rije Jahvina Samuelu ovako:

11 "Kajem se to sam aula postavio za kralja: okrenuo se od mene i nije izvrio mojih zapovijedi." Samuel se raalosti i svu je no vapio Jahvi.

12 U rano jutro krenu Samuel da potrai aula. I javie Samuelu ovako: "aul je otiao u Karmel, i gle, podigao je ondje sebi spomenik; zatim je otiao dalje i siao u Gilgal."

13 Kad je Samuel doao k aulu, ree mu aul: "Blagoslovljen da si od Jahve! Izvrio sam Jahvinu zapovijed."

14 Ali Samuel upita: "Kakvo je to ovje blejanje to dopire do mojih uiju i mukanje goveda koje ujem?"

15 A aul odgovori: "Dognali su ih od Amaleana, jer je narod potedio najbolje ovce i najbolja goveda da ih rtvuje Jahvi, tvome Bogu. Na svemu drugome izvrili smo 'herem'."

16 A Samuel ree aulu: "Stani da ti kaem to mi je noas objavio Jahve." A on ree: "Govori!"

17 Tada e Samuel: "Koliko god si malen sam u svojim oima, ipak si postao glavar Izraelovih plemena. Jahve te pomazao za kralja nad Izraelom.

18 Jahve te poslao na vojni pohod i zapovjedio ti: 'Idi, izvri 'herem' na tim grenicima, na Amaleanima, vojuj na njih do istrebljenja.'

19 Zato nisi posluao rijei Jahvine? Zato si se bacio na plijen i uinio ono to je zlo u Jahvinim oima?"

20 aul odgovori Samuelu: "Ja sam posluao rije Jahvinu: poduzeo sam pohod kamo me poslao, doveo sam Agaga, amalekoga kralja, i izvrio 'herem' na Amaleanima.

21 Ali je narod od plijena uzeo ovaca i goveda, i to najbolje na emu se imao izvriti 'herem', da rtvuje Jahvi, tvome Bogu, u Gilgalu."

22 A Samuel odvrati: "Jesu li Jahvi milije paljenice i klanice nego poslunost njegovu glasu? Znaj, poslunost je vrednija od najbolje rtve, pokornost je bolja od ovnujske pretiline.

23 Nepokornost je kao grijeh aranja, samovolja je kao zloin s idolima. Ti si odbacio rije Jahvinu, zato je Jahve odbacio tebe da ne bude vie kralj!"

24 Tada aul odvrati Samuelu: "Zgrijeio sam to sam prekrio Jahvinu zapovijed i tvoje naredbe. Bojao sam se naroda i popustio njegovu zahtjevu.

25 A sada mi oprosti moj grijeh i vrati se sa mnom da se poklonim Jahvi."

26 Ali Samuel odgovori aulu: "Neu se vratiti s tobom: ti si odbacio Jahvinu rije, zato je Jahve odbacio tebe da ne bude vie kralj nad Izraelom."

27 Kad se Samuel okrenuo da ode, aul vrsto uhvati skut njegova plata, ali se skut otkide.

28 Tada mu ree Samuel: "Danas ti je Jahve otkinuo kraljevstvo nad Izraelom i dao ga tvome susjedu, koji je bolji od tebe." –

29 Ipak, Slava Izraelova ne lae i ne kaje se, jer nije ovjek da bi se kajao. –

30 aul ree: "Sagrijeio sam; ali mi sada uini ast pred starjeinama moga naroda i pred Izraelom i vrati se sa mnom da se poklonim Jahvi, tvome Bogu."

31 I Samuel se vrati sa aulom i aul se pokloni Jahvi.

32 Potom zapovjedi Samuel: "Dovedite k meni Agaga, amalekoga kralja!" I Agag doe k njemu opirui se i ree: "Zaista, smrt je gorka!"

33 Samuel mu odvrati: "Kao to je tvoj ma mnogim enama oteo djecu, tako e meu enama tvoja majka ostati bez djeteta!" I Samuel posijee Agaga pred Jahvom u Gilgalu.

34 Potom Samuel ode u Ramu, a aul se vrati svojoj kui u aulovu Gibeu.

35 I Samuel nije vie vidio aula do svoga smrtnog dana. Samuel je tugovao zbog aula, ali se Jahve pokajao to je aula postavio za kralja nad Izraelom.

Continuar Lendo