Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 29

1 Filistejci skupie sve svoje ete u Afeku, a Izraelci se utaborie kod izvora u Jizreelu.

2 Filistejski su knezovi prolazili sa svojim stotinama i tisuama, a David i njegovi ljudi ili su sasvim na kraju s Akiem.

3 Filistejski knezovi zapitae: "to hoe ti Hebreji ovdje?" A Aki odgovori filistejskim knezovima: "Pa ovo je David, sluga izraelskoga kralja aula! Ve je godinu-dvije kod mene, ali nisam naao na njemu nita sumnjivo od onoga dana kad je prebjegao k meni pa do dananjega dana."

4 Ali filistejski knezovi planue na njega i rekoe mu: "Poalji toga ovjeka natrag, neka se vrati na mjesto koje si mu oznaio. Neka ne ide s nama u boj, da se ne okrene protiv nas u boju! ime bi se on opet umilio svome gospodaru ako ne glavama ovih naih ljudi?

5 To je onaj isti David o kome se pjevalo igrajui: 'Pobi aul svoje tisue, David na desetke tisua!'"

6 Tada Aki dozva Davida i ree mu: "ivoga mi Jahve, ti si poten i meni bi drago bilo da me prati u pokretima moje vojske, jer nisam naao nikakva zla na tebi od onoga dana kad si doao k meni pa do dananjega dana. Ali nisi drag u oima knezova.

7 Zato se sada vrati i otii s mirom kui da ne ozlovolji filistejske knezove!"

8 David odvrati Akiu: "Ta to sam uinio i to si zamjerio svome sluzi od onoga dana kad sam stupio u tvoju slubu pa do dananjega dana da ne mogu ii da se bijem s neprijateljima svoga gospodara kralja?"

9 A Aki odgovori Davidu: "Ti zna da si mi drag kao Boji aneo, ali su filistejski knezovi rekli: 'Neka ne ide s nama u boj!'

10 Zato ustanite rano ujutro, ti i sluge tvoga gospodara koji su doli s tobom, i otiite na mjesto koje sam vam oznaio. I nemoj gajiti u svom srcu nikakve mrnje jer si mi mio. Ustat ete, dakle, u rano jutro, im svane, i otii ete!"

11 Tako David sa svojim ljudima ustade rano i krenu odmah ujutro i vrati se u filistejsku zemlju, a Filistejci odoe u Jizreel.

Continuar Lendo