Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 5

1 Kad su Filistejci osvojili Koveg Boji, prenesoe ga iz Eben Haezera u Adod.

2 Nato Filistejci uzee Koveg Boji, unesoe ga u hram Dagonov i smjestie pokraj Dagona.

3 Sutradan ujutro, kad su itelji Adoda doli u hram Dagonov, gle, Dagon leae niice na zemlji pred Kovegom Jahvinim. Oni digoe Dagona i metnue ga natrag na njegovo mjesto.

4 Ali kad su ujutro uranili, gle, Dagon opet leae niice na zemlji pred Kovegom Jahvinim; glava Dagona i obje njegove ruke leahu odsjeene na pragu: na mjestu je stajao samo Dagonov trup.

5 Zato Dagonovi sveenici i svi koji ulaze u Dagonov hram ne staju nogom na prag Dagonov u Adodu sve do dananjeg dana.

6 Tada ruka Jahvina teko pritisnu itelje Adoda i natjera ih u silan strah: udari ih irevima, Adod i njegovo podruje.

7 Kad su ljudi u Adodu vidjeli to se dogodilo, rekoe: "Koveg Boga Izraelova ne smije ostati kod nas jer se ruka njegova isprijeila protiv nas i protiv naega boga Dagona."

8 Oni sazvae i okupie sve knezove filistejske k sebi i rekoe: "to da radimo s Kovegom Boga Izraelova?" A oni odgovorie: "U Gat neka se prenese Koveg Boga Izraelova." I prenesoe Koveg Boga Izraelova onamo.

9 Ali kad su ga prenijeli, ruka se Jahvina spusti na grad i nasta silna strava: udari graane, od najmanjega do najveega, tako da im se pojavie irevi.

10 Oni tada poslae Koveg Boji u Ekron. Ali kad je Koveg Boji stigao u Ekron, povikae Ekronjani: "Donesoe Koveg Boga Izraelova k meni da pomori mene i sav moj narod!"

11 Zato sazvae i okupie sve knezove filistejske i rekoe: "Poaljite natrag Koveg Boga Izraelova, neka se vrati na svoje mjesto da ne pomori mene i moj narod!" Jer vladae smrtna strava u svemu gradu, toliko ondje bijae pritisnula ruka Boja.

12 Ljudi koji nisu pomrli bili su udareni irevima i bolni se vapaj grada dizao do neba.

Continuar Lendo