Connect with us

Bíblia CROAT

2 Reis 11

1 Zato Ahazjina mati Atalija, vidjevi gdje joj sin poginu, ustade i posmica sav kraljevski rod.

2 Ali Joeba, ki kralja Jorama i sestra Ahazjina, uze Ahazjina sina Joaa; ukravi ga izmeu kraljevih sinova koje su ubijali, metnu ga s dojiljom u lonicu. Tako ga je sakrila od Atalije te nije pogubljen.

3 Bio je sakriven u Domu Jahvinu est godina, sve dok je zemljom vladala Atalija.

4 Sedme godine Jojada posla po satnike Karijaca i tjelesnu strau i pozva ih k sebi u Dom Jahvin. Sklopi s njima savez, zakle ih i pokaza im kraljeva sina.

5 I ree im: "Evo to valja da uinite: treina vas koji subotom ulazite u slubu neka uva strau kod kraljevskoga dvora.

6 Druga treina, ona kod Surskih vrata, i trea treina, ona kod stranjih straarskih vrata, neka uvaju strau kod ulaza u dvor;

7 a ostala dva vaa odreda, svi koji subotom izlaze iz slube, neka uvaju strau u Domu Jahvinu kod kralja.

8 Tako ete okruiti kralja, svaki s orujem u ruci. I tko god pokua proi kroz vae redove, neka bude pogubljen. Budite uz kralja kamo god poe ili izae."

9 Satnici su uinili sve kako im je naredio sveenik Jojada. Svaki je od njih uzeo svoje ljude koji subotom ulaze u slubu s onima koji subotom izlaze. I svi su doli sveeniku Jojadi.

10 Sveenik dade satnicima koplja i titove kralja Davida to su bili u Domu Jahvinu.

11 Straari se svrstae, s orujem u ruci, od june do sjeverne strane Doma i prema rtveniku i Domu oko kralja unaokolo.

12 Tada Jojada izvede sina kraljeva, stavi mu krunu i dade mu Svjedoanstvo te ga pomaza za kralja. Pljeskali su i vikali: "ivio kralj!"

13 Kad Atalija u viku naroda, doe k narodu u Dom Jahvin.

14 Pogleda bolje, kad gle, kralj, po obiaju, stoji na svojem mjestu, a pred kraljem zapovjednici i svirai; sav puk klike od radosti i trubi u trube. Tad Atalija razdrije haljine i povika: "Izdaja! Izdaja!"

15 Sveenik Jojada naredi satnicima i vojnim zapovjednicima: "Izvedite je kroz redove i tko krene za njom pogubite ga maem." Jo je sveenik dodao: "Nemojte je smaknuti u Domu Jahvinu."

16 Stavie ruke na nju; a kad je kroz Konjska vrata stigla do kraljevskog dvora, ondje je pogubie.

17 Tada Jojada sklopi savez izmeu Jahve, kralja i naroda da narod bude narod Jahvin.

18 Potom sav narod ode u Baalov hram i razorie ga, poruie rtvenike i polomie likove; a Baalova sveenika Matana ubie pred rtvenicima. A sveenik opet postavi strae kod Doma Jahvina.

19 Zatim uze satnike Karijaca, strau i sav narod. Oni izvedoe kralja iz Doma Jahvina i uvedoe ga u dvor kroz Vrata straarska. I Joa sjede na kraljevsko prijestolje.

20 Sav se puk veselio i grad se smirio kad su Ataliju ubili maem u kraljevskom dvoru.

Continuar Lendo