Connect with us

Bíblia CROAT

2 Reis 15

1 Dvadeset i sedme godine kraljevanja Jeroboama, kralja izraelskog, postade judejskim kraljem Azarja, sin Amasjin.

2 Bilo mu je esnaest godina kad se zakraljio, a kraljevao je pedeset i dvije godine u Jeruzalemu. Mati mu se zvala Jekolija, a bila je iz Jeruzalema.

3 inio je to je pravo u Jahvinim oima, sasvim kao i njegov otac Amasja.

4 Samo uzviica nije sruio i narod je svejednako prinosio rtve i kad na uzviicama.

5 Ali Jahve udari kralja i ostade on gubav do smrti. Stanovao je u odvojenoj kui. Kraljev sin Jotam bio upravitelj dvora i sudio je puku zemlje.

6 Ostala povijest Azarjina i sve to je uinio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih?

7 Azarja je poinuo i sahranie ga kraj njegovih otaca u Davidovu gradu. A na njegovo se mjesto zakralji sin mu Jotam.

8 Trideset i osme godine Azarjina kraljevanja u Judeji postade izraelskim kraljem u Samariji za est mjeseci Zaharija, sin Jeroboamov.

9 On je inio to je zlo u oima Jahvinim, kao to su inili njegovi oci; nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je na grijeh naveo Izraela.

10 alum, sin Jabeov, uroti se protiv njega; udario ga je i usmrtio u Jibleamu te se zakraljio mjesto njega.

11 Ostala povijest Zaharijina zapisana je u knjizi Ljetopisa izraelskih kraljeva.

12 Ispunila se rije koju je Jahve rekao Jehuu: "Tvoji e sinovi sjediti na prijestolju Izraela sve do etvrtog koljena." I tako je bilo.

13 alum, sin Jabeov, postade kraljem trideset i devete godine kraljevanja Uzije, judejskog kralja, i kraljevao je mjesec dana u Samariji.

14 Menahem, sin Gadijev, ode iz Tirse, ue u Samariju te udari aluma, sina Jabeova, usmrti ga i zakralji se mjesto njega.

15 Ostala povijest alumova i urota koju je skovao, sve je zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih.

16 Tada je Menahem razorio Tifnah i sve to je u njem bilo i njegovo podruje od Tirse jer mu nisu otvorili vrata. Razorio ga je i rasporio sve trudnice u njemu.

17 Trideset i devete godine kraljevanja Azarje u Judeji postade Menahem, sin Gadijev, kraljem Izraela. Kraljevao je deset godina u Samariji.

18 inio je to je zlo u oima Jahvinim; nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je zaveo Izraela. U njegovo vrijeme

19 Pul, kralj Asirije, osvoji zemlju. Menahem dade Pulu tisuu talenata srebra da mu pomogne uvrstiti kraljevsku vlast u njegovim rukama.

20 Menahem ubra taj novac od Izraela, od svih imunih ljudi, da bi ga mogao dati asirskom kralju. Po osobi je bilo pedeset ekela srebra. Tako se asirski kralj vratio i nije ondje ostao u zemlji.

21 Ostala povijest Menahema i sve to je uinio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?

22 Menahem je poinuo sa svojim ocima, a sin njegov Pekahja zakralji se na njegovo mjesto.

23 Pedesete godine kraljevanja judejskog kralja Azarje postade kraljem izraelskim u Samariji Pekahja, sin Menahemov. Kraljevao je dvije godine.

24 On je inio to je zlo u oima Jahvinim; nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je zaveo Izraela.

25 Njegov dvoranin Pekah, sin Remalijin, uroti se protiv njega i ubi ga u Samariji, u kuli kraljevskog dvora, s Argobom i Arjeom. Imao je sa sobom pedeset ljudi iz Gileada. Ubio je kralja i zakraljio se mjesto njega.

26 Ostala povijest Pekahje i sve to je uinio, sve je to zapisano u knjizi Ljetopisa izraelskih kraljeva.

27 Pedeset i druge godine kraljevanja Azarje, judejskoga kralja, postade kraljem u Samariji Pekah, sin Remalijin. Kraljevao je dvadeset godina.

28 On je inio to je zlo u oima Jahvinim; nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je zaveo Izraela.

29 U vrijeme izraelskog kralja Pekaha doao je asirski kralj Tiglat Pileser i zauzeo Ijon, Abel Bet Maaku, Janoah, Kede, Hasor, Gilead, Galileju i svu zemlju Naftalijevu. I odveo je stanovnitvo u Asiriju.

30 Hoea, sin Elin, uroti se protiv Pekaha, sina Remalijina, ubi ga i zakralji mjesto njega dvadesete godine Jotama, sina Uzijina.

31 Ostala povijest Pekahova, sve to je uinio, sve je to zapisano u knjizi Ljetopisa izraelskih kraljeva.

32 Druge godine kraljevanja Pekaha, sina Remalijina, nad Izraelom, postade judejskim kraljem Jotam, sin Uzijin.

33 Bilo mu je dvadeset i pet godina kad se zakraljio, a kraljevao je esnaest godina u Jeruzalemu. Materi mu bjee ime Jerua, Sadokova ki.

34 inio je to je pravo u Jahvinim oima, sasvim kao i otac mu Uzija.

35 Ali ni on nije sruio uzviica; narod je svejednako prinosio rtve i kad na uzviicama. On je sagradio Gornja vrata na Domu Jahvinu.

36 Ostala povijest Jotama i sve to je uinio, zar to nije sve zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?

37 U njegove je dane Jahve poeo slati protiv Judeje aramejskog kralja Resina i Pekaha, sina Remalijina.

38 Tada Jotam poinu kod otaca i sahranie ga u gradu njegova praoca Davida. A na njegovo se mjesto zakralji sin mu Ahaz.

Continuar Lendo