Connect with us

Bíblia CROAT

2 Reis 2

1 Evo to se dogodilo kad je Jahve uznio Iliju na nebo u vihoru: Ilija i Elizej poli iz Gilgala.

2 I ree Ilija Elizeju: "Ostani ovdje jer me Jahve alje do Betela." Elizej odgovori: "ivota mi Jahvina i tvoga: ja te neu ostaviti!" I sioe do Betela.

3 A proroki sinovi koji su boravili u Betelu izioe Elizeju u susret i rekoe mu: "Zna li da e danas Jahve uzeti tvoga gospodara iznad tvoje glave?" On ree: "I ja to znam; tiho!"

4 Ilija mu ree: "Elizeju! Ostani ipak ovdje jer me Jahve alje do Jerihona." Ali on odgovori: "ivota mi Jahvina i tvoga: ja te neu ostaviti!" I uoe u Jerihon.

5 Proroki sinovi koji su ivjeli u Jerihonu prioe Elizeju i rekoe mu: "Zna li da e danas Jahve uzeti tvoga gospodara iznad tvoje glave?" On ree: "I ja to znam; tiho!"

6 Ilija mu ree: "Ostani ipak ovdje jer me Jahve alje do Jordana." Ali on odgovori: "ivota mi Jahvina i tvoga: ja te neu ostaviti!" I tako pooe obojica.

7 I pedeset prorokih sinova poe i zaustavi se podalje, dok su se njih dvojica zadrala na obali Jordana.

8 Tada Ilija uze svoj ogrta, smota ga i udari njime po vodi, a voda se razdijeli na dvije strane. I obojica prijeoe po suhu.

9 A kad prijeoe, Ilija e Elizeju: "Trai to da ti jo uinim prije nego to budem uznesen ispred tebe!" A Elizej odgovori: "Neka mi u dio padne obilje tvoga duha!"

10 Ilija odgovori: "Mnogo trai: ako me bude vidio kad budem uznesen ispred tebe, bit e ti tako; ako pak ne bude vidio, nee ti biti."

11 I dok su tako ili i razgovarali, gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoe meu njih i Ilija u vihoru uzie na nebo.

12 Elizej je gledao i vikao: "Oe moj, oe moj! Kola Izraelova i konjanici njegovi!" I vie ga nije vidio. Uze tada svoje haljine i razdera ih nadvoje.

13 I podie Ilijin plat, koji bijae pao s njega, te se vrati i zaustavi se na obali Jordana.

14 Uze onda Ilijin plat i udari po vodi govorei: "Gdje je Jahve, Bog Ilijin?" I kad udari po vodi, ona se razdijeli na dvije strane i Elizej prijee.

15 Proroki su sinovi to sa strane vidjeli pa rekoe: "Duh je Ilijin poinuo na Elizeju!" I krenue mu u susret, bacie se pred njim na zemlju

16 i rekoe mu: "Evo ovdje s tvojim slugama pedeset junaka. Dopusti im da idu traiti tvoga gospodara; moda ga je Duh Jahvin uzdigao i bacio na koju goru ili u kakvu dolinu." On im odgovori: "Ne aljite nikoga."

17 Ali kako su oni svejednako navaljivali, ree im: "Poaljite!" I poslae pedesetoricu; traili su ga tri dana, ali ga nisu nali.

18 Vratie se Elizeju, koji je ostao u Jerihonu, i on im ree: "Nisam li vam rekao: 'Nemojte ii!'"

19 Ljudi iz grada rekoe Elizeju: "Lijepo je u gradu, kako to moe vidjeti i na gospodar, ali je voda loa i zemlja neplodna."

20 On ree: "Donesite mi novu zdjelu i metnite soli u nju!" I oni mu je donesoe.

21 On tada ode na izvor, baci u nj soli i ree: "Ovako govori Jahve: 'Ozdravljam ovu vodu. Nee od nje vie biti ni smrti ni neplodnosti.'"

22 I voda postade zdrava i takva je do dananjeg dana, po rijei koju je izrekao Elizej.

23 Odatle je uzaao u Betel. Dok je iao putem, djeaci bijahu izili iz grada i rugahu mu se govorei: "Hodi, elo! Hodi, elo!"

24 On se obazre, pogleda ih i prokle ih u ime Jahvino. I odmah izioe dva medvjeda iz ume i rastrgae etrdeset i dvoje djece.

25 Odatle ode on na goru Karmel, a odande se vrati u Samariju.

Continuar Lendo