Connect with us

Bíblia CROAT

2 Reis 21

1 Manaeu je bilo dvanaest godina kad se zakraljio. Pedeset i pet godina kraljevao je u Jeruzalemu. Njegova se majka zvala Hefsi-Bah.

2 inio je to je zlo u Jahvinim oima, povodei se za gnusobama naroda to ih je Jahve protjerao pred Izraelovim sinovima.

3 Obnovio je uzviice to ih bijae oborio otac mu Ezekija, podigao je rtvenik Baalu, nainio aere kako bijae uinio izraelski kralj Ahab; i stao se klanjati svoj vojsci nebeskoj i sluiti joj.

4 Podigao je rtvenike i u Domu Jahvinu, za koji bijae rekao Jahve: "U Jeruzalemu e prebivati moje Ime zauvijek."

5 Sagradio je rtvenike svoj nebeskoj vojsci u oba predvorja Doma Jahvina.

6 I sinove je svoje proveo kroz oganj. Vraao je, gatao, stvorio bajae i opsjenare, uinio je premnogo zla u oima Jahve i razjarivao ga.

7 Dao je nainiti lik Aere i posadio ga u Domu, za koji Jahve bijae rekao Davidu i njegovu sinu Salomonu: "U ovom Domu i u Jeruzalemu, koji sam izabrao meu svim izraelskim plemenima, postavit u svoje Ime zauvijek.

8 Neu vie dati da noga Izraelaca uzmakne iz zemlje koju sam dao u batinu njihovim oevima, samo ako budu drali i provodili u djelo sve to sam im zapovjedio: Zakon to im ga je objavio moj sluga Mojsije."

9 Ali oni nisu posluali, Manae ih je zaveo te su radili jo gore nego narodi to ih je Jahve iskorijenio pred Izraelovim sinovima.

10 Tada je Jahve ovako govorio preko slugu svojih proroka:

11 "Zato to je judejski kralj Manae inio te gnusobe, zato to je uinio vie zla nego to su prije njega radili Amorejci i to je zaveo Judejce svojim idolima,

12 ovako veli Jahve, Bog Izraelov: 'Evo, uinit u da doe nevolja na Jeruzalem i Judeju, takva da e zazujati oba uha onima koji o njoj uju.

13 Nategnut u nad Jeruzalemom isto ue kao nad Samarijom, isto mjerilo kao nad kuom Ahabovom; zbrisat u Jeruzalem kao to se brie zdjela pa se tad izvrne.

14 Odbacit u ostatke svoje batine, predat u ih u ruke njihovih neprijatelja; sluit e za plijen i grabe svim svojim neprijateljima

15 jer su inili to je zlo u mojim oima jer su izazivali moj gnjev od dana kada su njihovi oci izili iz Egipta pa sve do danas.'"

16 I mnogo je nedune krvi prolio Manae, tako da se njome napunio Jeruzalem od jednoga kraja do drugoga, da se i ne spominje njegov grijeh kojim je zaveo Judu da ini to je zlo u oima Jahvinim.

17 Ostala povijest Manaeova, njegova djela i grijesi koje je poinio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?

18 Manae je poinuo kraj svojih otaca i sahranjen je u vrtu svojeg dvora, u vrtu Uzinu. Sin mu Amon zakralji se mjesto njega.

19 Amonu bijahu dvadeset i dvije godine kad je zavladao, a kraljevao je dvije godine u Jeruzalemu. Njegova se majka zvala Meulemet, ki Harusova, i bila je iz Jotbe.

20 On je inio to je zlo u oima Jahvinim, kao to je inio njegov otac Manae.

21 U svemu je slijedio put svoga oca, sluio je idolima kojima je sluio i njegov otac i klanjao im se.

22 On je ostavio Jahvu, Boga svojih praotaca, i nije hodio putem Jahvinim.

23 Amonovi se asnici urotie protiv njega i ubie kralja u dvoru.

24 Ali je prosti puk pobio sve one koji se bijahu urotili protiv kralja Amona i na njegovo mjesto zakraljio sina mu Joiju.

25 Ostala povijest Amonova i sve to je inio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?

26 Pokopali su ga u grobnicu njegova oca, u vrtu Uzinu, a njegov sin Joija zakralji se mjesto njega.

Continuar Lendo