Connect with us

Bíblia CROAT

2 Reis 24

1 U njegovo je vrijeme doao Nabukodonozor, kralj babilonski, i Jojakim mu je bio podloan tri godine, zatim se ponovno pobunio protiv njega.

2 Ovaj pak posla protiv njega kaldejske pljakake ete, aramejske, moapske i amonske, sve ih posla protiv Judeje da je opustoe, potvrujui rije koju je Jahve bio objavio po slugama svojim prorocima.

3 To se dogodilo Judeji prema prijetnji Jahvinoj da e je istrijebiti ispred svoga lica zbog grijeha Manaeovih: zbog svega to je Manae uinio

4 i zbog nedune krvi koju je prolio, natopio Jeruzalem krvlju nedunom. Jahve nije htio oprostiti.

5 Ostala povijest Jojakimova i sve to je uinio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?

6 Jojakim je poinuo kraj svojih otaca, a njegov sin Jojakin zavlada mjesto njega.

7 Egipatski kralj nije vie izlazio iz zemlje, jer je babilonski kralj osvojio od Egipatskog potoka do rijeke Eufrata sve to je pripadalo egipatskom kralju.

8 Jojakinu je bilo osamnaest godina kad se zakraljio i kraljevao je tri mjeseca u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Nehuta, ki Elnatana, i bila je iz Jeruzalema.

9 On je inio to je zlo u oima Jahvinim, sve kao to je inio i njegov otac.

10 U ono vrijeme krenu ljudstvo babilonskog kralja Nabukodonozora protiv Jeruzalema i grad je bio opkoljen.

11 Doe i babilonski kralj Nabukodonozor da napadne grad, dok ga je njegovo ljudstvo opsjedalo.

12 Tada je judejski kralj Jojakin iziao pred babilonskoga kralja: on, njegova majka, njegove sluge, njegove vojskovoe i dvorani, a babilonski kralj zarobi ga – osme godine svoga kraljevanja.

13 On je odnio sve iz riznice Doma Jahvina i iz riznica kraljevskog dvora i razbio je sve zlatne predmete koje je Salomon, kralj Izraela, nainio za Svetite Jahvino. Tako se ispunila rije Jahvina.

14 Odveo je u progonstvo sav Jeruzalem, sve vojskovoe i sve vrsne ratnike, oko deset tisua prognanika, sa svim kovaima i bravarima. Jedino je preostao najsiromaniji narod zemlje.

15 Odveo je Jojakina u Babilon; tako isto i kraljevu majku i sve ene kraljeve, njegove dvorane, plemenitae zemlje, sve ih je odveo iz Jeruzalema u progonstvo u Babilon.

16 Sve sposobne ljude, njih sedam tisua na broju; kovae i bravare, tisuu na broju; sve ljude sposobne za boj, sve ih je kralj babilonski odveo u Babilon, u suanjstvo.

17 Babilonski je kralj postavio za kralja mjesto Jojakina njegova strica Mataniju, ali mu je promijenio ime u Sidkija.

18 Sidkiji je bila dvadeset i jedna godina kad se zakraljio, a kraljevao je jedanaest godina u Jeruzalemu. Materi mu bijae ime Hamitala, ki Jeremije, i bila je iz Libne.

19 inio je to je zlo u oima Jahvinim, sve kao to je inio Jojakin.

20 To je zadesilo Jeruzalem i Judu zbog gnjeva Jahvina; Jahve ih napokon i odbaci ispred lica svoga. Sidkija se pobuni protiv babilonskog kralja.

Continuar Lendo