Connect with us

Bíblia CROAT

2 Reis 25

1 Devete godine njegova kraljevanja, desetoga dana desetoga mjeseca, krenu sam babilonski kralj Nabukodonozor sa svom svojom vojskom na Jeruzalem. Utabori se pred gradom i opasa ga opkopom.

2 Grad osta opkoljen do jedanaeste godine Sidkijina kraljevanja.

3 Devetoga dana etvrtoga mjeseca, kad je u gradu zavladala takva glad da priprosti puk nije imao ni kruha,

4 neprijatelj provali u grad. Tada kralj i svi ratnici pobjegoe nou kroz vrata izmeu dva zida nad Kraljevim vrtom – Kaldejci bijahu opkolili grad – i krenue putem prema Arabi.

5 Kaldejske ete nagnue u potjeru za kraljem i sustigoe ga na Jerihonskim poljanama, a sva se njegova vojska razbjeala.

6 Kaldejci uhvatie kralja i odvedoe ga u Riblu pred kralja babilonskog, koji mu izree presudu.

7 Sidkijine sinove pokla pred njegovim oima, Sidkiji iskopa oi, okova ga verigama i odvede u Babilon. <p>

8 Sedmoga dana petoga mjeseca – devetnaeste godine kraljevanja Nabukodonozora, kralja babilonskog – ue u Jeruzalem Nebuzaradan, zapovjednik kraljeve tjelesne strae i asnik babilonskog kralja.

9 On zapali Dom Jahvin, kraljevski dvor i sve kue u Jeruzalemu.

10 Kaldejske ete, pod zapovjednikom kraljevske tjelesne strae, razorie zidine koje su okruivale Jeruzalem.

11 Nebuzaradan, zapovjednik kraljeve tjelesne strae, odvede u suanjstvo ostatak naroda koji bijae ostao u gradu, a tako i prebjege babilonskom kralju i ostalu svjetinu.

12 Neke od malih ljudi ostavi zapovjednik u zemlji kao vinogradare i ratare.

13 Kaldejci razbie tuane stupove u Domu Jahvinu, podnoja i mjedeno more koji su bili u Domu Jahvinu i tu odnijee u Babilon.

14 Uzee i lonce, lopate, noeve, posudice i uope sav tuani pribor koji se upotrebljavao za bogosluja.

15 Zapovjednik uze i kadionice i kropionice, uope sve to bijae od zlata i srebra,

16 dva stupa, jedno more i podnoja, to je Salomon dao izraditi za Dom Jahvin. Nije mogue procijeniti koliko je tua bilo u svim tim predmetima.

17 Prvi stup bijae visok osamnaest lakata, imao je glavicu od tua, visoku pet lakata; obvijae je oplet i mogranji, sve od tua. Takav je bio i drugi stup.

18 Zapovjednik strae odveo je sveenikog poglavara Seraju, drugog sveenika, Sefaniju, i tri uvara praga.

19 Iz grada je odveo jednog dvoranina, vojnikog zapovjednika, pet ljudi iz kraljeve pratnje koji se zatekoe u gradu, pisara zapovjednika vojske koji je novaio puk i ezdeset puana koji se takoer zatekoe u gradu.

20 Zapovjednik kraljevske tjelesne strae Nebuzaradan odvede ih pred kralja babilonskoga u Riblu.

21 I kralj babilonski zapovjedi da ih pogube u Ribli, u zemlji hamatskoj. Tako su judejski narod odveli s njegove rodne grude.

22 Narodu to je ostao u zemlji judejskoj i to ga je ostavio babilonski kralj Nabukodonozor – postavio je ovaj za upravitelja Gedaliju, sina Ahikamova, unuka afanova.

23 Svi vojni zapovjednici i njihovi ljudi saznae da je babilonski kralj postavio zemlji za namjesnika Gedaliju i dooe pred njega u Mispu: Netanijin sin Jimael; Kareahov sin Johanan; sin Tanhumeta iz Netofe, Seraja; Maakatijev sin Jaazanija – oni i svi njihovi ljudi.

24 Gedalija se zakle njima i njihovim ljudima i ree: "Ne bojte se sluiti Kaldejcima; ostanite u zemlji, budite podloni babilonskom kralju i bit e vam dobro."

25 Ali sedmoga mjeseca Jimael, sin Netanijin, unuk Eliamin, koji bijae kraljevskog roda, i jo deset ljudi s njim ubie Gedaliju te on umrije kao i svi Judejci i Kaldejci koji bijahu s njim u Mispi.

26 Tada sav narod, od maloga do velikog, i svi zapovjednici eta ustadoe i odoe u Egipat jer se bojahu Kaldejaca.

27 Trideset i sedme godine otkako je zasunjen judejski kralj Jojakin, dvadeset i sedmog dana dvanaestoga mjeseca, babilonski kralj Evil Merodak u prvoj godini svoje vladavine pomilova judejskog kralja Jojakina i pusti ga iz tamnice.

28 Ljubezno je s njime razgovarao i stolicu mu postavio vie nego ostalim kraljevima koji bijahu s njim u Babilonu.

29 Jojakin je odloio svoje tamnike haljine i jeo s kraljem za istim stolom svega svoga vijeka.

30 Do kraja njegova ivota babilonski mu je kralj trajno, iz dana u dan, davao uzdravanje.

Continuar Lendo