Connect with us

Bíblia CROAT

2 Samuel 1

1 Poslije aulove smrti David se vratio kui pobijedivi Amaleane. Dva je dana proveo u Siklagu.

2 Treega dana doe neki ovjek iz aulova tabora, razdrtih haljina i prahom posute glave. Doavi k Davidu, baci se na zemlju i pokloni mu se.

3 David ga upita: "Odakle dolazi?" A on mu odgovori: "Umakao sam iz izraelskog tabora."

4 A David ga upita: "to se dogodilo? Pripovijedaj mi!" On odvrati: "Narod je pobjegao iz boja, a mnogo je ljudi i poginulo. Mrtvi su i aul i njegov sin Jonatan."

5 Nato David upita mladoga glasonou: "Kako zna da je poginuo aul i njegov sin Jonatan?"

6 A mladi glasonoa odgovori: "Sluajno sam doao na goru Gilbou i vidio aula kako se upro u svoje koplje, a bojna kola i konjanici natisnuli se za njim.

7 aul, obazrevi se, ugleda mene pa me zovnu, a ja mu se odazvah: 'Evo me!'

8 I upita me on: 'Tko si ti?' A ja mu odgovorih: 'Amaleanin sam.'

9 Tada mi on ree: 'Doi ovamo k meni pa me ubij, jer me obuzeo smrtni gr, a dua je jo sva u meni!'

10 Pristupih k njemu i zadadoh mu smrtni udarac, jer sam znao da nee preivjeti nakon pada. Zatim uzeh kraljevski znak koji mu bijae na glavi i narukvicu koju imae na ruci i, evo, donesoh to svome gospodaru."

11 Tada David zgrabi svoje haljine i razdrije ih, a tako i svi ljudi koji bijahu s njim.

12 I naricali su, plakali i postili do veera za aulom i za njegovim sinom Jonatanom, za Jahvinim narodom i za domom Izraelovim to izginue od maa.

13 Potom David upita mladoga glasonou: "Odakle si ti?" A on odgovori: "Ja sam sin jednoga doljaka, Amaleanina."

14 Tada mu ree David: "Kako se nisi bojao dii ruku da ubije pomazanika Jahvina?"

15 I dozva David jednoga od momaka i zapovjedi mu: "Doi ovamo i smakni ga!" Udari ga momak i on umrije.

16 A David mu jo doviknu: "Tvoja krv na tvoju glavu! Tvoja su usta posvjedoila protiv tebe kad si rekao: 'Ja sam ubio pomazanika Jahvina.'" <p>

17 Tada David zapjeva ovu tualjku za aulom i za njegovim sinom Jonatanom.

18 Zapisana je u Knjizi Pravednikovoj da je ue sinovi Judini. David ree:

19 "Oh, kako ti slava pade, Izraele, izginue div-junaci na tvom visu!

20 O porazu vi u Gatu ne priajte, akelonskim ulicama ne glasite, da se keri ne vesele filistejske, mlade ene da ne kliu nevjernike.

21 O Gilbojske gore klete, rosa na vas ne padala nit vas kia s neba prala! Vaa polja ne vraala rod za sjeme, jer kod vas je osramoen tit junaka! tit aulov nije bio uljem mazan,

22 nego krvlju ranjenika, mau palih! Luk Jonate nikad nije promaio, ma aulov nikad bezuspjean bio!

23 aul i Jonata, ljupki, ponositi, ni ivi se ne rastae, ni u smrti! Od orlova bjehu bri, od lavova snagom jai!

24 Za aulom sad plaite, Izraelke, jer je u kras i u grimiz vas odijevo! Uz to zlatan nakit on je na ruho vam privrivo.

25 Usred boja poginue div-junaci! Smrt me tvoja, Jonatane, oalosti!

26 ao mi je tebe, brate, Jonatane! Kako li mi drag bijae ti veoma! Ljubav tvoja bjee meni jo od enske udesnija.

27 Oh, kako su izginuli div-junaci, i oruje bojno kako skreno je!"

Continuar Lendo