Connect with us

Bíblia CROAT

2 Samuel 16

1 Kad je David preao malo preko vrha, doe mu u susret Siba, sluga Meribaalov, sa dva osamarena magarca koja su nosila dvije stotine kruhova, sto grozdova suhog groa, sto vonjaa i mijeh vina.

2 Kralj upita Sibu: "to e s tim?" A Siba odgovori: "Magarci e posluiti kraljevoj obitelji za jahanje, kruh i voe momcima za jelo, a vino za pie onima koji se umore u pustinji."

3 Kralj dalje upita: "A gdje je sin tvoga gospodara?" A Siba odgovori kralju: "Eno, ostao je u Jeruzalemu jer je mislio: 'Danas e mi dom Izraelov vratiti kraljevstvo moga oca.'"

4 Tada kralj ree Sibi: "Sve to posjeduje Meribaal neka je tvoje." A Siba odgovori: "Bacam se niice pred tobom. O, da bih i dalje bio dostojan milosti u tvojim oima, kralju gospodaru!"

5 Kad je kralj David doao do Bahurima, izae odande ovjek od roda aulova. Zvao se imej, a bio je sin Gerin. Dok je izlazio, neprestano je proklinjao.

6 Bacao je kamenje na Davida i na sve dvorane kralja Davida, premda je sva vojska sa svim junacima okruivala kralja s desne i lijeve strane.

7 A imej je ovako govorio proklinjui: "Odlazi, odlazi, krvnie, nitarijo!

8 Jahve je okrenuo na tebe svu krv aulova doma, kojemu si ti oduzeo kraljevstvo. Ujedno je Jahve predao kraljevstvo u ruke tvome sinu Abalomu. Evo, sad si zapao u nevolju jer si krvnik."

9 Tada Sarvijin sin Abiaj zapita kralja: "Zar da ovaj uginuli pas proklinje moga gospodara kralja? Dopusti da odem prijeko i da mu skinem glavu!"

10 Ali kralj odgovori: "to hoete od mene, Sarvijini sinovi? Ako on proklinje te ako mu je Jahve zapovjedio: 'Proklinji Davida!' – tko ga smije pitati: 'Zato ini tako?'"

11 Nato David ree Abiaju i svim svojim dvoranima: "Eto, moj sin koji je izaao od moga tijela radi mi o glavi, a kamoli nee sada ovaj Benjaminovac! Pustite ga neka proklinje ako mu je Jahve to zapovjedio.

12 Moda e Jahve pogledati na moju nevolju te mi vratiti dobro za njegovu dananju psovku."

13 Zatim David sa svojim ljudima nastavi put, a imej iae gorskom stranom usporedo s njim, neprestano psujui, bacajui kamenje i diui prainu.

14 Kralj i sav narod koji ga je pratio stigoe umorni i ondje odahnue.

15 Abalom je meutim sa svim narodom izraelskim uao u Jeruzalem; i Ahitofel bijae s njim.

16 A kad je Huaj Aranin, Davidov prijatelj, doao k Abalomu, ree Huaj Abalomu: "ivio kralj! ivio kralj!"

17 A Abalom upita Huaja: "Je li to tvoja vjernost prema tvome prijatelju? Zato nisi otiao sa svojim prijateljem?"

18 A Huaj odgovori Abalomu: "Ne, nego koga je izabrao Jahve i ovaj narod i svi Izraelci, njegov u biti i s njim u ostati.

19 A drugo: kome u sluiti? Zar ne njegovu sinu? Kako sam sluio tvojemu ocu, tako u sluiti tebi."

20 Potom se Abalom obrati Ahitofelu: "Savjetuj sada: to da inimo?"

21 Ahitofel odgovori Abalomu: "Ui k inoama svoga oca, koje je ostavio da uvaju palau: tada e sav Izrael uti da si u zavadi sa svojim ocem, pa e se ohrabriti svi oni koji su pristali uz tebe."

22 Tada razapee za Abaloma ator na krovu i Abalom ue k inoama svoga oca na oi svemu Izraelu.

23 A savjet to bi ga dao Ahitofel u ono vrijeme vrijedio je kao odgovor Boji; toliko je vrijedio svaki Ahitofelov savjet i kod Davida i kod Abaloma.

Continuar Lendo