Connect with us

Bíblia CROAT

2 Samuel 21

1 U dane Davidove vladae jednom glad tri godine uzastopce. David se obrati Jahvi, a Jahve mu odgovori: "Na aulu i njegovu domu lei krvna krivnja jer je pogubio Gibeonce."

2 Tada kralj sazva Gibeonce da ih pita. Ti Gibeonci nisu pripadali Izraelcima, nego su bili ostatak Amorejaca, kojima se Izraelci bijahu zakleli zakletvom, ali je aul traio da ih uniti u svojoj revnosti za Izraelce i Judejce.

3 David, dakle, upita Gibeonce: "to da vam uinim i ime da vam dadem zadovoljtinu da biste blagoslovili batinu Jahvinu?"

4 Gibeonci odgovorie: "Ne traimo mi ni srebra ni zlata od aula i njegova doma, niti nam je stalo da se pogubi koji ovjek u Izraelu." David e im nato: "to reknete uinit u za vas."

5 A oni odgovorie kralju: "ovjek koji nas je zatirao i koji je smiljao da nas uniti, da nas ne bude nigdje u svemu izraelskom podruju,

6 od njegovih potomaka neka nam se preda sedam ljudi da ih objesimo pred Jahvom u Gibeonu na gori Jahvinoj." Kralj odvrati: "Dat u vam ih."

7 Kralj potedje Meribaala, sina aulova sina Jonatana, zbog zakletve pred Jahvom koja ih je vezala, Davida i Jonatana, sina aulova.

8 Tako kralj uze oba sina Rispe, Ajine keri, koje je rodila aulu, Armonija i Meribaala, i svih pet sinova Merabe, aulove keri, koje je rodila Adrielu, sinu Barzilajevu, iz Mehole.

9 Njih dade u ruke Gibeoncima, a oni ih objesie na gori pred Jahvom. Tako sva sedmorica poginue zajedno, pogubljeni prvih dana etve, na poetku jemene etve.

10 Rispa, Ajina ki, uze kostrijet i prostrije je za sebe na stijeni od poetka jemene etve sve dok nije kia s neba pala na mrtva tijela, i tako nije dala nebeskim pticama da se sputaju na njih danju ni poljskim zvijerima nou.

11 Kad su Davidu javili to je uinila Ajina ki Rispa, aulova inoa,

12 ode David i uze aulove kosti i kosti njegova sina Jonatana od stanovnika Jabea Gileadskog, koji ih bijahu potajno odnijeli s trga u Bet anu, gdje su ih objesili Filistejci u onaj dan kad su Filistejci porazili aula na Gilboi.

13 David prenese odande aulove kosti i kosti njegova sina Jonatana pa ih zdrui s kostima pogubljenih.

14 I ukopae aulove kosti i kosti njegova sina Jonatana s kostima pogubljenih u zemlji Benjaminovoj, u Seli, u grobu aulova oca Kia. Poto izvrie sve to je kralj zapovjedio, Bog se smilova zemlji.

15 Jednom opet nasta rat izmeu Filistejaca i Izraelaca. David ode u boj sa svojim ljudima te su se borili s Filistejcima tako da se David umorio.

16 Iibenob, jedan od Rafinih potomaka, ije je koplje bilo teko tri stotine mjedenih ekela i koji o pripasu imae nov ma, hvastao se tada da e ubiti Davida.

17 Ali Davidu priskoi u pomo Sarvijin sin Abiaj; udari on Filistejca te ga ubi. Tada se Davidovi ljudi zaklee rekavi Davidu: "Nee vie ii s nama u boj, da ne ugasi svjetiljke Izraelove!"

18 Poslije toga opet izbi rat s Filistejcima u Gobu; tada je Huanin Sibkaj pogubio Sipaja, jednoga od Rafinih potomaka.

19 Uz to nasta rat s Filistejcima u Gobu; tada je Jairov sin Elhanan iz Betlehema pogubio Golijata Gitejca, koji je imao kopljau kao tkalako vratilo.

20 Potom opet izbi rat u Gatu, gdje je bio neki ovjek visoka rasta: imae taj na svakoj ruci i nozi po est prstiju, dakle dvadeset i etiri; i on bijae potomak Rafin.

21 Kad je poeo ruiti Izraela, ubi ga Jonatan, sin Davidova brata imeja.

22 Ta etvorica bijahu potomci istoga Rafe iz Gata, a poginue od ruke Davidove i od ruku njegovih slugu.

Continuar Lendo