Connect with us

Bíblia CROAT

Atos 3

1 Petar i Ivan uzlazili su u Hram na devetu molitvenu uru.

2 Upravo su donosili nekog ovjeka, hroma od majine utrobe; njega bi svaki dan postavljali kod hramskih vrata, zvanih Divna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u Hram.

3 On ugleda Petra i Ivana upravo kad zakoraie u Hram te zamoli milostinju.

4 Petar ga zajedno s Ivanom prodorno pogleda i ree: "Pogledaj u nas!"

5 Dok ih je moleivo motrio oekujui od njih neto dobiti,

6 ree mu Petar: "Srebra i zlata nema u mene, ali to imam – to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazareanina hodaj!"

7 I uhvativi ga za desnu ruku, pridie ga: umah mu omoae noge i glenjevi

8 pa skoi, uspravi se, stane hodati te ue s njima u Hram hodajui, poskakujui i hvalei Boga.

9 Sav ga narod vidje kako hoda i hvali Boga.

10 Razabrae da je to on – onaj koji je na Divnim vratima Hrama prosio milostinju – i ostadoe zapanjeni i izvan sebe zbog onoga to se s njim dogodilo.

11 Kako se pak on drao Petra i Ivana, sav se narod zapanjen stra k njima u trijem zvani Salomonov.

12 Kada to vidje Petar, obrati se narodu: "Izraelci, to se ovomu udite? Ili to nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobonou postigli da ovaj prohoda?

13 Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naih, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad ve bijae odluio pustiti ga.

14 Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica.

15 Zaetnika ivota ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, emu smo mi svjedoci."

16 "I po vjeri u njegovo ime, to je ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate: vjera u Njega vratila je ovomu potpuno zdravlje naoigled vas sviju."

17 "I sada, brao, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vai.

18 Ali Bog tako ispuni to unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da e njegov Pomazanik trpjeti.

19 Pokajte se dakle i obratite da se izbriu grijesi vai

20 pa od Gospodina dou vremena rashlade te on poalje vama unaprijed namijenjenog Pomazanika, Isusa."

21 Njega treba da nebo pridri do vremena uspostave svega to obea Bog na usta svetih proroka svojih odvijeka."

22 "Mojsije tako ree: Proroka poput mene od vae brae podignut e vam Gospodin, Bog va. Njega sluajte u svemu to vam god ree.

23 I svaka dua koja ne poslua toga proroka, neka se iskorijeni iz naroda."

24 "I svi Proroci koji su – od Samuela dalje – govorili, takoer su navijestili ove dane."

25 "Vi ste sinovi proroka i Saveza koji sklopi Bog s ocima vaim govorei Abrahamu: Potomstvom e se tvojim blagoslivljati sva plemena zemlje.

26 Vama najprije podie Bog Slugu svoga i posla ga blagoslivljati vas da se svatko obrati od opaina svojih."

Continuar Lendo