Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 12

1 Ovo su zakoni i uredbe to vam ih valja drati i vriti u zemlji koju vam Jahve, Bog otaca vaih, daje u posjed za sve dane to budete ivjeli na zemlji.

2 Sravnite sa zemljom sva mjesta na kojima su narodi koje ete protjerati iskazivali tovanje svojim bogovima, nalazila se ona na visokim brdima, na humovima ili pod kakvim zelenim drvetom.

3 Poruite njihove rtvenike, porazbijajte njihove stupove, spalite im aere; smrvite kipove njihovih bogova, zatrite im imena s onih mjesta.

4 Jahvi, Bogu svome, nemojte onako iskazivati tovanje.

5 Jahvu, Boga svoga, traite jedino na mjestu koje je on odabrao, sred svih vaih plemena, da ondje stavi svoje ime i da ondje prebiva;

6 onamo donosite svoje paljenice i svoje klanice, svoje desetine i darove svojih ruku, svoje zavjetne i dragovoljne prinose i prvine od svoga krupnoga i sitnoga blaga.

7 Blagujte ondje, vi i vae obitelji, u nazonosti Jahve, Boga svoga; veselite se svime to su vae ruke namaknule i to vam je Jahve, Bog va, blagoslovom udijelio.

8 Nemojte raditi ak ni kako radimo ovdje danas – svatko to se njemu ini dobro –

9 jer jo niste stigli u Poivalite, u batinu koju ti daje Jahve, Bog tvoj.

10 Ali kad prijeete preko Jordana i nastanite se u zemlji koju vam Jahve, Bog va, daje u batinu, kad vas smiri od svih neprijatelja koji budu oko vas te budete ivjeli bez straha,

11 onda ete donositi sve to vam nareujem: svoje paljenice, svoje klanice, svoje desetine, darove svojih ruku i sve svoje izabrane zavjetnice koje budete zavjetovali Jahvi – na mjesto koje Jahve, Bog va, odabere da ondje nastani svoje ime.

12 Veselite se tada pred Jahvom, Bogom svojim, vi, vai sinovi i keri, vae sluge i slukinje i levit koji bude u vaim gradovima, jer on nema s vama udjela ni batine.

13 Pazi da ne prinosi svojih rtava paljenica na bilo kojem mjestu to ga zamijeti,

14 nego samo na mjestu to ga odabere Jahve, u jednome od tvojih plemena. Tu prinosi svoje paljenice i tu obavljaj sve to ti nareujem.

15 Ali svaki put kad ti srce zaeli, moe zaklati i jesti mesa u svim svojim gradovima, prema blagoslovu koji ti Jahve, Bog tvoj, bude davao. I neist i ist moe ga jesti, kao da je od srne ili jelena.

16 Ali krvi nemojte blagovati; istoite je na zemlju kao vodu.

17 Po svojim gradovima nemojte jesti desetine svoga ita, svoga vina, svoga ulja ni prvine svoga krupnog ili sitnog blaga; niti ita od svojih zavjetovanih i od svojih dragovoljnih prinosa, ni od prinosa svojih ruku,

18 nego e to blagovati pred Jahvom, Bogom svojim, u mjestu koje Jahve, Bog tvoj, odabere, ti, tvoj sin, tvoja ki, tvoj sluga, tvoja slukinja i levit koji bude u tvojim gradovima. Proveseli se u nazonosti Jahve, Boga svoga, svime to ti ruka namakne.

19 Pazi da nikad ne zaboravi levita dok si na svojoj zemlji.

20 Kad ti Jahve, Bog tvoj, proiri tvoje podruje, kao to ti je rekao, i ti rekne: 'Ja bih jeo mesa' – jer eli jesti mesa – moe ga jesti koliko ti dua eli.

21 Bude li mjesto koje Jahve, Bog tvoj, odabere da u njemu svoje ime smjesti daleko od tebe, onda moe zaklati bilo to od svoje krupne ili sitne stoke to ti je Jahve dadne – kako sam ti ve naredio – te jesti u bilo kojem svome gradu koliko ti dua eli.

22 Jedi ga ipak onako kako se jede srna ili jelen: neka ga jedu zajedno isti i neisti.

23 Samo, pazi da ne jede krvi! Ta krv je ivot. Ne smije jesti ivot s mesom.

24 Ne blaguj je; istoi je na zemlju kao vodu.

25 Ne smije je jesti, da bude dobro i tebi i tvojim sinovima poslije tebe kad ini to je pravo u oima Jahvinim.

26 Ali svoje posveene prinose i svoje zavjetne prinose uzmi i nosi na mjesto koje Jahve odabere.

27 Tu prinesi svoje paljenice, meso i krv, na rtveniku Jahve, Boga svoga. Ali krv od svojih klanica istoi na rtvenik Jahve, Boga svoga, a meso pojedi.

28 Dri i vri sve ove naredbe to ti ih propisujem, da bude dobro zauvijek tebi i tvojim sinovima poslije tebe kad ini to je dobro i pravedno u oima Jahve, Boga svoga.

29 A kad Jahve, Bog tvoj, istrijebi narode na koje ide da ih otjera s posjeda ispred sebe i kad ih otjera te se u njihovoj zemlji nastani,

30 uvaj se da ne padne u zamku; ne poi za njima poto budu uniteni ispred tebe. Ne istrauj o njihovim bogovima i ne govori: 'Kako su oni narodi tovali svoje bogove, tako u i ja.'

31 Nemoj onako postupati prema Jahvi, Bogu svome. Ta Jahvi je zazorno i mrsko sve to su oni inili svojim bogovima. ak su svoje sinove i keri spaljivali u ast svojim bogovima.

Continuar Lendo