Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 14

1 Vi ste sinovi Jahve, Boga svoga. Nemojte na sebi praviti ureza ni podstriga na elu za pokojnikom.

2 Ta ti si narod posveen Jahvi, Bogu svome; Jahve je odabrao tebe izmeu svih naroda na zemlji da bude njegov narod, njegova predraga svojina.

3 Nita odvratno nemojte jesti.

4 Ovo su ivotinje koje moete jesti: vol, ovca, koza,

5 jelen, srna, srnda, kozorog, antilopa, bivol i divokoza;

6 moete jesti svaku ivotinju koja ima razdvojene papke – nadvoje posve razdvojene – i koja preiva.

7 Samo od preivaa ili od ivotinja s razdvojenim aporcima ne moete jesti ove : devu, arnebeta i svisca. Te, naime, iako preivaju, nemaju razdvojenih papaka; neka su za vas neiste.

8 A svinja, premda ima papke razdvojene, ne preiva: neka je za vas neista. Njezina mesa nemojte jesti niti se njezina strva doticati.

9 A od svega to u vodi ivi ovo moete jesti: to god ima ljuske i peraje, moete jesti.

10 A to nema ljusaka i peraja, ne smijete jesti. To neka je za vas neisto.

11 Svaku istu pticu moete jesti.

12 Ali ovih ne smijete jesti: orla strvinara i jastreba,

13 tetrijeba, sokola bilo koje vrste;

14 gavrana bilo koje vrste;

15 noja, kopca, galeba ni kraguja bilo koje vrste;

16 sove, jejine i labuda;

17 pelikana, bijelog strvinara i gnjurca;

18 rode, aplje bilo koje vrste; pupavca i imia.

19 Svi krilati kukci neka su za vas neisti – ne smijete ih jesti.

20 Sve krilato isto moete jesti.

21 Ne smijete jesti nita to crkne. Daj to pridolici koji boravi u tvojim gradovima neka jede ili pak prodaj tuincu. Jer ti si narod posveen Jahvi, Bogu svome. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke!

22 Odvajaj desetinu dohotka svake godine od svega to tvoj usjev u polju donese.

23 A onda blaguj desetine svoga ita, svoga vina, svoga ulja i prvine svoje krupne i sitne stoke u nazonosti Jahve, Boga svoga, na mjestu koje on odabere da svoje ime ondje nastani; da se tako naui zauvijek bojati se Jahve, Boga svoga.

24 Bude li ti put predug te ne mogne donijeti desetine – jer je mjesto to ga Jahve odabere da u njemu nastani svoje ime previe daleko od tebe – tada, kad te Jahve, Bog tvoj, blagoslovi,

25 prodaj to za novac, uzmi novac u ruku pa idi u mjesto to ga odabere Jahve, Bog tvoj.

26 Ondje za novac kupi to eli: govee, sitno ivine, vino ili opojno pie – to god ti dua zaeli. Ondje u nazonosti Jahve, Boga svoga, blaguj i veseli se ti i tvoji ukuani.

27 Ne zanemaruj levita koji bude u tvojim gradovima, jer on nema udjela ni batine s tobom.

28 Na kraju svake tree godine iznesi svu desetinu svoga prihoda od te godine i poloi je na svoja vrata.

29 Pa neka doe levit – jer nema udjela ni batine s tobom – doljak, sirota i udovica koji budu ivjeli u tvom gradu i neka jedu i neka se nasite. Tako e te blagoslivljati Jahve, Bog tvoj, u svim poslovima to ih tvoja ruka poduzme.

Continuar Lendo