Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 16

1 Dri mjesec Abib i slavi Pashu u ast Jahvi, Bogu svome, jer te Jahve, Bog tvoj, u mjesecu Abibu izveo nou iz Egipta.

2 Kao pashu u ast Jahvi, Bogu svome, rtvuj ovce i goveda u mjestu koje Jahve odabere da u njemu nastani ime svoje.

3 Nita ukvasano nemoj s njome jesti; nego sedam dana jedi beskvasan kruh – kruh nevoljniki – budui da si u urbi iziao iz zemlje egipatske: da se svega svog vijeka sjea dana kad si iziao iz zemlje egipatske.

4 Neka se sedam dana u tebe ne vidi kvasac na svemu tvome podruju i nita od mesa rtve to je zakolje naveer prvoga dana ne smije ostati preko noi do jutra.

5 Nije ti doputeno rtvovati pashu u bilo kojem gradu to ti ga dadne Jahve, Bog tvoj,

6 nego u mjestu koje odabere Jahve, Bog tvoj, da ondje nastani ime svoje; samo tu rtvuj pashu u predveerje, o zalasku sunca, jer u to si vrijeme iziao iz Egipta.

7 Skuhaj je i pojedi na mjestu koje odabere Jahve, Bog tvoj. Ujutro se onda okreni i zaputi svojim atorima.

8 est dana jedi beskvasan kruh, a sedmoga dana neka bude sveani zbor u ast Jahvi, Bogu tvome. Posla nikakva ne radi!

9 Nabroj sedam tjedana; a tih sedam tjedana uzmi brojiti kad srp pone eti klasje.

10 Tada dri Blagdan sedmica u ast Jahvi, Bogu svome, prinosei dragovoljni prinos iz svoje ruke, kako te ve Jahve, Bog tvoj, bude blagoslovio.

11 I proveseli se tada u nazonosti Jahve, Boga svoga – na mjestu to ga Jahve, Bog tvoj, odabere da ondje nastani ime svoje – ti, sin tvoj i ki tvoja, sluga tvoj i slukinja tvoja, levit koji bude u tvome gradu, doljak, sirota i udovica to budu kod tebe.

12 Sjeaj se da si i sam bio rob u Egiptu. Zato dri i vri ove uredbe.

13 Blagdan sjenica slavi sedam dana poto pokupi plodove sa svoga gumna i iz svoga badnja.

14 Proveseli se na svoj blagdan ti, sin tvoj, ki tvoja, sluga tvoj, slukinja tvoja, levit i doljak, sirota i udovica to se nae u tvome gradu.

15 Svetkuj u ast Jahvi, Bogu svome, sedam dana na mjestu koje odabere Jahve, jer e te Jahve, Bog tvoj, blagoslovom obasipati u svim tvojim etvama, u svakom poslu ruku tvojih, da bude potpuno veseo.

16 Triput u godini neka se pokau svi tvoji mukarci pred Jahvom, Bogom tvojim, na mjestu koje on odabere: na Blagdan beskvasnog kruha, na Blagdan sedmica i na Blagdan sjenica. Ali neka nitko ne doe pred Jahvu praznih ruku,

17 nego neka svatko prinese to moe, prema blagoslovu koji ti je udijelio Jahve, Bog tvoj.

18 U svakom gradu koji ti dade Jahve, Bog tvoj, postavi suce i nadglednike za svoja plemena da narodom pravedno upravljaju.

19 Ne iskrivljuj pravde; ne budi pristran; ne primaj mita, jer mito zasljepljuje oi mudrih, a ugroava stvar pravednih.

20 Tei za samom pravdom, da dugo ivi i zaposjedne zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje.

21 Ne postavljaj aere ni od kakva drveta oko rtvenika Jahve, Boga svoga, koji podigne;

22 i ne podii stupova, jer su na zazor Jahvi, Bogu tvome.

Continuar Lendo