Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 18

1 Sveenici Levijevci – sve pleme Levijevo – neka nemaju udjela ni batine s Izraelom; neka ive od rtava paljenih Jahvi i od njegove batine.

2 Neka, dakle, nemaju batine meu svojom braom: Jahve je njihova batina, kako im je i rekao.

3 Ovo neka bude sveenika pristojba od naroda – od onih koji rtve prinose, bilo to govee ili to od sitne stoke: sveeniku treba dati plee, vilice i eludac.

4 Davaj mu i prvine od svoga ita, od svoga vina, od svoga ulja i prvine od vune svojih ovaca,

5 jer je njega odabrao Jahve, Bog tvoj, od svih tvojih plemena; njega i njegove sinove, da zauvijek stoje pred Jahvom, Bogom tvojim, te da obavljaju slubu i blagoslivljaju u ime Jahve.

6 Ako bi koji levit to boravi u nekom tvome gradu, bilo gdje u Izraelu, svom duom zaelio da doe u mjesto to ga Jahve odabere,

7 moe tu slubovati u ime Jahve, Boga svoga, kao i druga njegova braa Levijevci koji stoje ondje pred Jahvom.

8 Neka jede jednak dio kao i drugi, bez obzira na prodanu oevinu.

9 Kad ue u zemlju koju ti daje Jahve, Bog tvoj, nemoj se priuavati na odvratne ine onih naroda.

10 Neka se kod tebe ne nae nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju ker; tko bi se bavio gatanjem, aranjem, vraanjem i arobnjatvom;

11 nitko tko bi bajao, zazivao duhove i due predaka ili se obraao na pokojnike.

12 Jer tko god takvo to ini gadi se Jahvi; zbog takvih odvratnosti njih i goni ispred tebe Jahve, Bog tvoj.

13 Budi posve vjeran Jahvi, Bogu svome.

14 Narodi koje e naskoro otjerati s posjeda sluaju vraare i gatare, ali tebi to Jahve, Bog tvoj, ne doputa.

15 Proroka kao to sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje brae, podignut e ti Jahve, Bog tvoj: njega sluajte!

16 Posve onako kako si i traio od Jahve, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kada si govorio: 'Neu vie da sluam glas Jahve, Boga svoga, niti elim vie gledati taj silni oganj da ne poginem!'

17 Nato mi ree Jahve: 'Pravo su rekli.

18 Podignut u im proroka izmeu njihove brae, kao to si ti. Stavit u svoje rijei u njegova usta da im kae sve to mu zapovjedim.

19 A ne bude li tko posluao mojih rijei to ih prorok bude govorio u moje ime, taj e odgovarati preda mnom.

20 A prorok koji bi se usuivao govoriti to u moje ime to ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.'

21 Moda e rei u svome srcu: 'Kako emo raspoznati rije koju Jahve nije izrekao?'

22 Kad prorok govori u ime Jahve pa to ne bude i rije se ne ispuni, onda je to rije koje Jahve nije kazao. U drskosti je taj prorok govorio. Nemoj od njega strahovati.

Continuar Lendo