Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 2

1 Onda se okrenusmo i poosmo u pustinju prema Crvenome moru, kako mi je Jahve naredio. Dugo smo se vrtjeli oko gore Seira.

2 I ree mi Jahve:

3 'Dosta ste se vrtjeli oko ovoga brda. Okrenite prema sjeveru!'

4 I narodu naloi ovako: 'Sad ete proi preko podruja svoje brae, potomaka Ezavovih, koji ive u Seiru. Oni se vas boje, ali vi dobro pripazite;

5 s njima ne zameite boja jer vam neu dati ni stope njihove zemlje: goru Seir predao sam Ezavu u vlasnitvo.

6 Hranu od njih kupujte za novac da imate to jesti; i vodu za pie kupujte od njih za novac.'

7 Ta Jahve te, Bog tvoj, blagoslovio u svim djelima tvojih ruku; on je bdio nad tvojim putovanjem onom velikom pustinjom; ovih etrdeset godina Jahve, Bog tvoj, bijae s tobom i nita ti nije nedostajalo.

8 Tako smo svoju brau, potomke Ezavove to ive u Seiru, zaobili putem to vodi u Arabu, Elat i Esjon Geber, a onda udarismo prema Moapskoj pustinji.

9 Tada mi zapovjedi Jahve: 'Nemoj uznemirivati Moapce niti s njima zamei boja, jer nita od njihove zemlje neu dati u tvoje vlasnitvo: Lotovim sinovima predao sam Ar u posjed.'

10 Prije su ondje ivjeli Emijci. Bio je to moan narod i brojan; krupna stasa kao i Anakovci.

11 Poput Anakovaca, i njih smatraju Refaimcima, ali ih Moapci nazivaju Emijcima.

12 Isto su tako u Seiru ivjeli prije Horijci, ali su ih Ezavovi potomci izvlastili, istrijebili ih i naselili se na njihovo, kako je, uostalom, uinio Izrael sa zemljom – batinom svojom – koju mu je Jahve predao.

13 'A sada ustanite i prijeite preko potoka Zereda!' I prijeosmo potok Zered.

14 Vrijeme to smo ili od Kade Barnee pa dok smo preli preko potoka Zereda iznosilo je trideset i osam godina – sve dok nije izumro iz tabora sav onaj narataj ljudi sposobnih za borbu, kako im se Jahve i zakleo.

15 I zbilja! Ruka Jahvina bila je protiv njih: istrebljivala ih je isred tabora dok ih nije nestalo.

16 I tako, kad je smrt istrijebila iz naroda sve ljude sposobne za borbu,

17 ree mi Jahve:

18 'Danas prelazi moapsku zemlju Ar.

19 A onda e se pribliiti Amoncima. Nemoj ih uznemirivati niti s njima zamei boja. Nita, naime, od zemlje Amonaca neu ustupiti tebi u vlasnitvo jer sam je ve predao u posjed Lotovim potomcima.'

20 I nju smatraju refaimskom zemljom. U njoj su prije ivjeli Refaimci, koje Amonci zovu Zamzumijcima.

21 Bio je to narod moan i brojan; krupna stasa kao i Anakovci. No Jahve ih uniti pred Amoncima – koji ih izvlastie i naselie se na njihovo,

22 kako je, uostalom, uinio i potomcima Ezavovim, koji su nastanjeni u Seiru, kad je pred njima unitio Horijce, koje su oni otjerali s posjeda i do danas ive na njihovim mjestima.

23 I Avijce, koji su ivjeli po zaseocima sve do Gaze, istrijebie Kaftorci koji su doli iz Kaftora te se naselie na njihovo mjesto.

24 'Ustajte! Na put krenite i prijeite preko potoka Arnona. U ruke ti, eto, predajem Amorejca Sihona, kralja hebonskoga, i njegovu zemlju. Poni s osvajanjem; izazovi ga na boj!

25 Od danas poinjem ugoniti strah i trepet pred tobom u narode koji su pod svim nebesima, tako da e strepiti i tresti se pred tobom kad god uju glas o tebi.'

26 Tada sam iz pustinje Kedmot uputio glasnike kralju hebonskom Sihonu s miroljubivim rijeima:

27 'Pusti da proem preko tvoje zemlje. Samo u proi putem, ne skreui ni desno ni lijevo.

28 Hranu mi prodavaj za novac da mogu jesti; i vodu za pie davaj mi za novac. Pusti me samo da pjeice proem,

29 da prijeem preko Jordana u zemlju koju nam daje Jahve, Bog na – kao to su mi dopustili potomci Ezavovi, nastanjeni u Seiru, i Moapci, to ive u Aru.'

30 Ali hebonski kralj Sihon ne htjede nas pustiti preko svoga; jer Jahve, Bog tvoj, duh mu zaslijepi a srce otvrdnu, da ga preda u tvoje ake, gdje je i danas.

31 Tada mi ree Jahve: 'Eto sam poeo da ti izruujem Sihona i njegovu zemlju. Poni osvajanje da mu zemljom zagospodari.'

32 Kod Jahasa presrete nas Sihon.

33 Navali on i sav njegov narod. Ali Jahve, Bog na, predade nam ga, tako da potukosmo njega, njegove sinove i sav njegov narod.

34 Tada osvojismo sve njegove gradove i prokletstvom udarismo sve gradove s ljudima, enama i djecom, nita ne tedei,

35 izuzev stoke, koju uzesmo kao plijen, skupa s plijenom iz gradova to smo ih osvojili.

36 Od Aroera, koji se nalazi na obali potoka Arnona, i od grada koji je u njegovoj dolini pa do Gileada nije bilo grada koji bi nam odolio: sve nam ih je Jahve, Bog na, predao.

37 Jedino se nisi primicao zemlji Amonaca, kraju uz potok Jabok, i gradovima u pogorju, kako je Jahve, Bog na, odredio.

Continuar Lendo