Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 22

1 Kad vidi kako luta vol ili ovca tvoga brata, nemoj proi mimo njih nego ih otjeraj svome bratu.

2 Ako ti brat nije blizu ili ga ne zna, kui ih svojoj dotjeraj pa neka ostanu kod tebe dokle brat tvoj ne doe po njih. Tada mu ih vrati.

3 Tako ini s njegovim magarcem, s njegovim ogrtaem i sa svime to brat tvoj izgubi, a ti nae. Nije ti doputeno prolaziti mimo njegovo.

4 Kad opazi kako se magarac tvoga brata ili njegov vol svalio na putu, ne kloni se nego mu pomozi da ih podigne.

5 ena ne smije na se stavljati muke odjee, a mukarac se ne smije oblaiti u enske haljine. Tko bi to inio bio bi odvratan Jahvi, Bogu svome.

6 Ako putem naie na ptije gnijezdo sa ptiima ili s jajima, na stablu ili na zemlji, a majka bude leala sa ptiima ili na jajima, nemoj uzimati majke sa ptiima:

7 pusti majku na slobodu, a ptie uzmi. Tako e imati sreu i dug ivot.

8 Kad gradi novu kuu, na krovu naini ogradu da svoju kuu, kad bi tko s nje pao, ne okalja krvlju.

9 Po svome vinogradu nemoj sijati drugog usjeva da ne bi bila posveena itava ljetina: i plod sjemena i rod vinograda.

10 Ne uprei u plug vola i magarca zajedno.

11 Ne oblai se u tkaninu otkanu od vune i lana zajedno.

12 Na etiri roglja ogrtaa kojim se zaogre napravi rese.

13 Ako koji ovjek uzme enu i ue k njoj, ali je potom zamrzi,

14 pripie joj runoe i ozloglasi je govorei: 'Oenih se njome, ali kad joj prioh, ne naoh u nje znakova djevianstva' –

15 neka tada djevojin otac i majka uzmu dokaz djevojina djevianstva te ga iznesu pred gradske starjeine na vrata.

16 Potom neka progovori starjeinama djevojin otac: 'Ovome sam ovjeku dao svoju ker za enu, ali mu je omrzla.

17 Stoga joj pripisuje svata runo i tvrdi: nisam u tvoje keri naao znakove djevianstva. Ali evo djevianskih znakova moje keri!' I neka razastru plahtu pred gradskim starjeinama.

18 Neka tada starjeine onoga grada uzmu mua pa ga kazne;

19 neka ga, zato to je pronio ruan glas o jednoj izraelskoj djevici, udare globom od stotinu srebrnika pa ih dadnu ocu mlade ene. I neka mu ona i dalje bude enom da je ne moe pustiti dok je iv.

20 Ali ako optuba – da se na mladoj eni nije nalo djevianstvo – bude istinita,

21 neka djevojku izvedu na kuna vrata njezina oca pa neka je ljudi njezina grada kamenjem zasiplju dok ne umre, jer je poinila besramnost u Izraelu odajui se bludu u oevu domu. Tako e iskorijeniti zlo iz svoje sredine.

22 Ako se koji ovjek zatee gdje lei sa enom udatom za drugoga, neka oboje – i ovjek koji je leao sa enom i sama ena – budu smaknuti. Tako e iskorijeniti zlo iz Izraela.

23 Ako mladu djevicu zaruenu za nekoga u gradu sretne drugi ovjek i s njom legne,

24 oboje ih dovedite vratima toga grada pa ih kamenjem zasipljite dok ne umru: djevojku to nije zvala u pomo u gradu, a ovjeka to je oskvrnuo enu blinjega svoga. Tako e iskorijeniti zlo iz svoje sredine.

25 Ako ovjek u polju naie na zaruenu djevojku i silom legne s njom, onda neka se pogubi samo taj to je s njom legao;

26 a djevojci nemoj nita: nema na njoj krivnje kojom bi zasluivala smrt. Jer to je kao da navali tko na blinjega svoga i ubije ga.

27 On ju je zatekao u polju; i premda je zaruena djevojka zapomagala, nije bilo nikoga da joj priskoi u pomo.

28 Ako ovjek naie na mladu djevicu koja nije zaruena te je pograbi i s njom legne, pa budu uhvaeni na djelu,

29 tada ovjek koji je s njom leao neka djevojinu ocu dade pedeset srebrnika. A budui da ju je oskvrnuo, neka je uzme za enu da je ne moe pustiti dok je iv.

Continuar Lendo