Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 26

1 Kad stigne u zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u batinu, kad je zaposjedne i u njoj se nastani,

2 uzmi neto prvina od svakoga ploda to ga bude dobivao od zemlje koju ti Jahve, Bog tvoj, daje: stavi ih u koaru, otii u mjesto to ga Jahve, Bog tvoj, odabere da u njemu nastani svoje ime.

3 Stupi k sveeniku koji bude tada vrio slubu i reci: 'Priznajem danas pred Jahvom, Bogom svojim, da sam stigao u zemlju za koju se Jahve zakleo naim ocima da e je nama dati.'

4 Zatim e sveenik uzeti iz tvoje ruke koaru i poloiti je pred rtvenik Jahve, Boga tvoga.

5 Ti onda nastavi i reci pred Jahvom, Bogom svojim: 'Moj je otac bio aramejski lutalac koji je sa malo eljadi siao u Egipat da se skloni. Ali je ondje postao velikim, brojnim i monim narodom.

6 Egipani su s nama postupali loe; tlaili su nas i nametnuli nam teko ropstvo.

7 Vapili smo Jahvi, Bogu otaca svojih. Jahve je uo vapaj na; vidje na jad, nau nevolju i nau muku.

8 Iz Egipta nas izvede Jahve monom rukom i ispruenom miicom, velikom strahotom, znakovima i udesima.

9 I dovede nas na ovo mjesto i dade nam ovu zemlju, zemlju kojom tee med i mlijeko.

10 I sad, evo, donosim prvine plodova sa tla to si mi ga, Jahve, dao.' Stavi ih pred Jahvu, Boga svoga, i pred Jahvom, Bogom svojim, duboko se nakloni.

11 A onda zajedno s levitom i doljakom koji bude kod tebe uivaj sva dobra kojima je Jahve, Bog tvoj, obasuo tebe i dom tvoj.

12 A kad tree godine – godine desetine – zavri odjeljivanje sve desetine od svoga prihoda i dade levitu, doljaku, siroti i udovici po tvojim gradovima da jedu do sitosti,

13 tada pred Jahvom, Bogom svojim, izjavi: 'Iz kue sam uklonio ono to je bilo posveeno. Dao sam jo i levitu, doljaku, siroti i udovici, prema svim tvojim zapovijedima koje si mi izdao. Ni jedne tvoje zapovijedi nisam prekrio ni zaboravio.

14 Od toga nisam nita jeo u alosti; od toga nisam nita rtvovao u neistoi, niti sam od toga to dao mrtvacu; sluao sam glas Jahve, Boga svoga; u svemu sam uinio kako si mi naredio.

15 Pogledaj s nebesa, iz svoga svetog prebivalita, i blagoslovi narod svoj izraelski i zemlju koju si nam dao, zemlju kojom tee med i mlijeko – kako si se zakleo ocima naim.'

16 Jahve, Bog tvoj, nareuje ti danas da vri ove zakone i uredbe. Dri ih, dakle, i vri svim srcem svojim i svom duom svojom.

17 Danas si ugovorio s Jahvom da e ti on biti Bog, a ti da e ii njegovim putovima, drati njegove zakone, njegove zapovijedi i njegove uredbe i sluati njegov glas.

18 Danas je Jahve ugovorio s tobom da e ti biti njegov narod, njegova predraga svojina, kako ti je obeao, i da e drati sve njegove zapovijedi.

19 On e te uzvisiti au, imenom i slavom nad sve narode koje je stvorio; i ti e biti narod posveen Jahvi, Bogu svome, kako ti je rekao."

Continuar Lendo