Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 27

1 Potom Mojsije i starjeine izraelske naloe narodu: "Vrite sve zapovijedi to vam ih danas nareujem.

2 Onog dana kad prijeete preko Jordana u zemlju to ti je daje Jahve, Bog tvoj, podigni sebi veliko kamenje; kreom ga okrei

3 i na njemu ispii sve rijei ovoga Zakona u trenutku kad bude ulazio u zemlju to ti je daje Jahve, Bog tvoj, u zemlju kojom tee med i mlijeko, kako ti je rekao Jahve, Bog otaca tvojih.

4 Kada, dakle, prijee preko Jordana, onda to kamenje, kako ti danas zapovijedam, podigni na brdu Ebalu i okrei ga kreom.

5 Ondje sagradi i rtvenik Jahvi, Bogu svome – rtvenik od kamenja na koje nisi sputao gvoa.

6 rtvenik Jahvi, Bogu svome, sagradi od neklesana kamena. Na njemu prinosi paljenice Jahvi, Bogu svome.

7 Prinosi i priesnice i ondje ih blaguj, radujui se pred Jahvom, Bogom svojim.

8 Ispii na tom kamenju sve rijei ovoga Zakona: urei ih dobro."

9 Zatim Mojsije i levitski sveenici rekoe svemu Izraelu: "Pozor, Izraele, i sluaj! Danas si postao narodom Jahve, Boga svoga.

10 Zato sluaj glas Jahve, Boga svoga, i vri zapovijedi njegove i zakone njegove koje ti danas nareujem."

11 Onoga dana naredi Mojsije narodu:

12 "Kad prijeete preko Jordana, neka ova plemena: imun, Levi, Juda, Jisakar, Josip i Benjamin stanu na brdu Gerizimu da blagoslivljaju narod.

13 A ova neka stanu na brdu Ebalu da proklinju: Ruben, Gad, Aer, Zebulun, Dan i Naftali.

14 Neka onda Levijevci preuzmu rije i jakim glasom reknu svim Izraelcima:

15 'Proklet bio tko naini kumira, klesana ili livena – zazor Jahvi, djelo rukotvorca, sve ako ga stavi i na potajno mjesto.' – I sav narod neka odgovori: 'Amen!'

16 'Proklet bio koji vrijea oca svoga i majku svoju!' – I sav narod neka ree: 'Amen!'

17 'Proklet bio koji pomakne mea susjedov!' – I sav narod neka ree: 'Amen!'

18 'Proklet bio koji slijepca zavede na stranputicu!' – I sav narod neka ree: 'Amen!'

19 'Proklet bio koji krnji prava doljaka, sirote i udovice!' – I sav narod neka ree: 'Amen!'

20 'Proklet bio koji legne sa enom oca svoga, jer je razgrnuo pokriva oca svoga!'- I sav narod neka ree: 'Amen!'

21 'Proklet bio koji legne s bilo kakvom ivotinjom!' – I sav narod neka ree: 'Amen!'

22 'Proklet bio koji legne sa svojom sestrom, bila ona ki njegova oca ili ki njegove majke.' – I sav narod neka ree: 'Amen!'

23 'Proklet bio koji legne s punicom svojom!' – I sav narod neka ree: 'Amen!'

24 'Proklet bio koji ubije blinjega svoga iz potaje!' – I sav narod neka ree: 'Amen!'

25 'Proklet bio koji primi mito da smrt donese nevinome!' – I sav narod neka ree: 'Amen!'

26 'Proklet bio koji ne bude drao rijei ovoga Zakona i vrio ih!' – I sav narod neka ree: 'Amen!'

Continuar Lendo