Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 30

1 Kad te sve ove rijei, blagoslov i prokletstvo to ih danas preda te stavih, snau i ti ih uzme k srcu meu svim narodima meu koje te Jahve, Bog tvoj, bude protjerao

2 i obrati se k Jahvi, Bogu svome, i poslua – i ti i tvoji sinovi – glas njegov iz svega srca svoga i iz sve due svoje u svemu to sam ti danas naredio,

3 tada e Jahve, Bog tvoj, vratiti tvoje izgnanike; smilovat e se tebi i opet ete sabrati izmeu svih naroda meu koje te bude rastjerao Jahve, Bog tvoj.

4 Ako bi se koji izgnanik tvoj nalazio i na kraju svijeta, i odande e te sabrati Jahve, Bog tvoj – odande e te uzeti.

5 Jahve, Bog tvoj, dovest e te u zemlju koju su posjedovali oci tvoji da je ti zaposjedne; uinit e te sretnijim i brojnijim od oeva tvojih.

6 Jahve, Bog tvoj, obrezat e tvoje srce, srce tvoga potomstva, tako da ljubi Jahvu, Boga svoga, iz svega srca svoga i iz sve due svoje i da ivi.

7 Jahve, Bog tvoj, svalit e sva ova prokletstva na neprijatelje tvoje, na mrzitelje tvoje koji su te progonili.

8 A ti e ponovo sluati glas Jahvin i vriti sve njegove zapovijedi koje ti danas dajem.

9 Jahve, Bog tvoj, obilno e te nagraivati u svakom pothvatu ruku tvojih, u plodu utrobe tvoje, u plodu stoke tvoje i u urodu tvoga plodnog tla; jer Jahve e se opet radovati nad tvojim dobrom, kao to se radovao nad dobrom otaca tvojih,

10 kad poslua glas Jahve, Boga svoga, drei njegove zapovijedi i njegove naredbe zapisane u knjizi ovoga Zakona, to jest kada se obrati Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom duom svojom.

11 Ova zapovijed to ti je danas dajem nije za te preteka niti je od tebe predaleko.

12 Nije na nebesima da bi rekao: 'Tko e se za nas popeti na nebesa, skinuti nam je te nam je objaviti da je vrimo?'

13 Nije ni preko mora da bi mogao rei: 'Tko e preko mora za nas poi, donijeti nam je te nam je objaviti da je vrimo?'

14 Jer, Rije je posve blizu tebe, u tvojim ustima i u tvome srcu da je vri.

15 Gledaj! Danas preda te stavljam: ivot i sreu, smrt i nesreu.

16 Ako poslua zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje ti danas dajem – ako ih poslua ljubei Jahvu, Boga svoga, hodei njegovim putovima, vrei njegove zapovijedi, njegove zakone i njegove uredbe, ivjet e i razmnoit e te Jahve, Bog tvoj, i blagoslovit e te u zemlji u koju ulazi da je zaposjedne.

17 Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslua, nego zastrani i bude se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao tovanje,

18 ja vam danas izjavljujem da ete zaista propasti; neete dugo ivjeti na zemlji u koju ete, preavi Jordan, ui da je zaposjednete.

19 Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: ivot i smrt, blagoslov i prokletstvo. ivot, dakle, biraj,

20 ljubei Jahvu, Boga svoga, sluajui njegov glas, prianjajui uz njega, da ivi ti i tvoje potomstvo. Ta on je ivot tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se Jahve zakle ocima tvojim Abrahamu, Izaku i Jakovu da e im je dati."

Continuar Lendo