Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 33

1 Ovo je blagoslov kojim Mojsije – ovjek Boji – blagoslovi Izraelce pred svoju smrt.

2 Ree on: "Doe Jahve sa Sinaja, sa Seira im se pokaza i s gore Parana zasja. Zbog njih doe od kadekih zborova, sa svoga juga sve do Obronaka.

3 Ipak ti ljubi narode, svi sveti njihovi u tvojoj su ruci. Pred tvojim su leali nogama, ili tobom predvoeni."

4 (Mojsije nam je odredio zakon.) "Zbor Jakovljev njegovom posta batinom;

5 i bje kralj u Jeurunu kad se sakupie glavari narodni, kad se sjedinie plemena Jakovljeva.

6 Nek' ivi Ruben i nikad nek' ne izumre, nek' ivi aica njegovih!

7 Evo to ree za Judu: Usliaj, Jahve, glas Judin i privedi ga k njegovu narodu. Nek mu ruke njegovo brane pravo, pomozi mu protiv dumana njegovih.

8 O Leviju ree: Daj Leviju tvoje Urime i tvoje Tumime ovjeku milosti svoje, koga si u Masi iskuao, s kojim si se preo kod voda meripskih.

9 O ocu svome i majci ree on: Nisam ih vidio! Brae svoje ne poznaje, na svoju se djecu ne osvre, jer tvoju rije on je vrio i tvojega se drao Saveza.

10 On ui Jakova tvojim odredbama i Izraela tvojemu Zakonu. On podie kad k tvojim nosnicama i paljenicu na rtvenik ti stavlja.

11 O Jahve, snagu mu blagoslovi, milostivo primi djelo ruku njegovih. Slomi bedra njegovih neprijatelja; mrzitelji njegovi nek' vie ne ustanu.

12 O Benjaminu ree: Jahvin je on ljubimac i u miru svagda poiva. Vinji ga titi svih njegovih dana, izmeu njegovih prebiva bregova.

13 O Josipu ree: Zemlju mu je Jahve blagoslovio; njegovo je najbolje od onog to daje rosa nebeska i to se u bezdanima dolje krije!

14 Najbolje od onog to daruje sunce i to mlaak novi nosi,

15 prvine s drevnih planina i najbolje s vjenih breuljaka,

16 ponajbolji rod zemlje i svega to je na njoj i milost Onog to prebiva u grmu. Nek' sve to doe na glavu Josipovu, na tjeme posveenog izmeu sve brae!

17 K'o prvenac bika on je velianstven, rozi su mu rogovi bivolji, njima on nabada narode sve do krajeva zemaljskih. Takva su mnotva Efrajimova, takve su tisue Manaeove.

18 O Zebulunu ree: Bio sretan, Zebulune, u pohodima, i ti, Jisakare, u atorima svojim!

19 Na brdu gdje dolaze zazivati narodi za uspjeh prinose oni prave rtve jer siu obilje mora i blago skriveno u pijesku.

20 O Gadu ree: Nek' je blagoslovljen tko Gada rairi! Poput lavice on poiva razderavi miicu i glavu.

21 Prvine je tad sebi dodijelio jer vidje da mu je sauvan dio glavarev. Na elu svega naroda on je doao, pravdu Jahvinu izvrivi i odluke njegove s Izraelom.

22 O Danu ree: Dan je lavi to skae iz Baana.

23 O Naftaliju ree: Naftali, milostima nasien, Jahvinim ispunjen blagoslovom: more i jug njegovo su vlasnitvo.

24 O Aeru ree: Blagoslovljen bio Aer meu sinovima! Nek' miljenik bude meu braom svojom, i nek' noge svoje u ulje umae!

25 Nek' ti zasuni budu od gvoa i mjedi i nek' ti mir traje koliko i ivot!

26 Nitko nije kao Bog Jeurunov: po nebesima u pomo ti jezdi i po oblacima u svom velianstvu!

27 Bog vjeni tvoje je utoite, a na zemlji drevna njegova miica pred tobom goni neprijatelja; on dovikuje: 'Uniti!'

28 U sigurnosti prebiva Izrael, a Jakovljev je izvor na osami u zemlji ita i vina, gdje nebesa rosom dade.

29 Blago tebi, Izraele! Koji narod k'o tebe Jahve spasava? On tit je tvoj to te brani i ma tvoj slavodobitni, dumani ti se ulaguju, al' ti e im gazit' po leima."

Continuar Lendo