Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 4

1 "A sada, Izraele, posluaj zakone i uredbe kojima vas uim da biste ih vrili i tako poivjeli te unili i zaposjeli zemlju koju vam daje Jahve, Bog otaca vaih.

2 Niti to nadodajite onome to vam zapovijedam niti to od toga oduzimljite; vrite zapovijedi Jahve, Boga svoga, to vam ih dajem.

3 Vidjeli ste svojim oima to je Jahve uinio s Baal Peorom: jer Jahve, Bog tvoj, iskorijenio je iz tvoje sredine svakoga koji je slijedio Baal Peora.

4 A svi vi koji se vrsto drite Jahve, Boga svoga, ivi ste i danas.

5 Ja sam vas, eto, pouio o zakonima i uredbama, kako mi je Jahve, Bog moj, naredio da ih vrite u zemlji u koju idete da je zaposjednete.

6 Drite ih i vrite: to e u oima naroda biti vaa mudrost i vaa razboritost. Kad oni uju za sve ove zakone, rei e: 'Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj veliki narod.'

7 Jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao to je Jahve, Bog na, nama kad god ga zazovemo?

8 Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao to je sav ovaj Zakon koji vam ja danas iznosim?

9 Zato pazi i dobro se uvaj da ne zaboravi dogaaje to si ih svojim oima vidio; neka ti ne ieznu iz srca ni jednoga dana tvoga ivota; naprotiv, poui o njima svoje sinove i sinove svojih sinova.

10 Onog dana kad si stajao na Horebu pred Jahvom, Bogom svojim, Jahve mi je rekao: 'Skupi mi narod! Hou da uju moje rijei, da me se naue bojati sve vrijeme to budu ivjeli na zemlji te da o njima poue i svoju djecu.'

11 Vi ste se onda primakli i stali pod brdo. S usplamtjeloga brda plamen je sukljao do sred neba zamraena tmastim oblakom.

12 Isred ognja Jahve je govorio vama; uli ste zvuk rijei, ali lika niste nazreli – nita osim glasa.

13 Objavio vam je svoj Savez i naloio vam da ga vrite – Deset zapovijedi, to ih ispisa na dvije kamene ploe.

14 A meni je Jahve naredio da vas pouim o zakonima i uredbama to ete ih vriti u zemlji u koju odlazite da je zaposjednete.

15 Pazite dobro! Onoga dana kad vam je Jahve, Bog va, govorio isred ognja na Horebu, niste vidjeli nikakva lika,

16 da se ne biste pokvarili te da ne biste pravili sebi kakva klesana lika, kipa mukoga ili enskoga oblija,

17 ni oblija kakve ivotinje to je na zemlji, ni oblija kakve ptice to pod nebom lijeta,

18 ni oblija bilo ega to po zemlji gmie, ni oblija kakve ribe to je u vodi pod zemljom

19 i da se ne bi, kad digne svoje oi prema nebu te vidi sunce, mjesec i zvijezde – svu nebesku vojsku – dao zavesti da im se klanja i da im iskazuje tovanje. Njih je Jahve, Bog tvoj, dao svim narodima, svugdje pod nebom.

20 A vas je uzeo Jahve i izveo vas iz Egipta – iz one pei raarene – da postanete narod njegove batine, to to ste danas.

21 Ali se zbog vas Jahve na me razljutio i zakleo da ja neu prijei preko Jordana i unii u blaenu zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u batinu.

22 Tako, ja u umrijeti u ovoj zemlji; ja preko Jordana neu prijei. A vi ete prijei i zaposjesti onu krasnu zemlju.

23 Zato pazite da ne zaboravljate Saveza to ga je Jahve, Bog va, sklopio s vama te sebi ne pravite klesanih likova bilo ega to je Jahve, Bog tvoj, zabranio.

24 Jer Jahve, Bog tvoj, oganj je to prodire; on je Bog ljubomoran.

25 Kad budete izrodili djecu i unuad i budete dulje u onoj zemlji proboravili, a pokvarite se pravei sebi bilo kakve klesane likove i inei zlo u oima Jahve, Boga svojega, tako da ga na srdbu izazovete,

26 znajte – uzimam za svjedoke protiv vas nebesa i zemlju – da e vas brzo nestati sa zemlje u koju idete preko Jordana da je zaposjednete: neete dugo u njoj ivjeti nego ete biti iskorijenjeni.

27 Jahve e vas raspriti po narodima i ostat e vas samo malen broj meu narodima meu koje vas Jahve odvede.

28 Ondje ete se klanjati bogovima to su ih ljudske ruke nainile od drveta i kamena, bogovima koji ne mogu ni vidjeti ni uti, ni jesti ni mirisati.

29 Ondje e traiti Jahvu, Boga svoga. I nai e ga ako ga bude traio svim srcem svojim i svom duom svojom.

30 U nevolji tvojoj snai e te sve to, ali u posljednje vrijeme ti e se obratiti Jahvi, Bogu svomu, i posluati njegov glas.

31 Ta Jahve, Bog tvoj, Bog je milosrdan; nee te on zapustiti ni upropastiti niti e zaboraviti Saveza to ga je pod zakletvom sklopio s ocima tvojim.

32 Ispitaj samo prijanja vremena to su protekla prije tebe, sve otkad je Bog stvorio ovjeka na zemlji: je li ikad, s jednoga kraja nebesa do drugoga, bilo ovako velianstvena dogaaja? Je li se to takvo ulo?

33 Je li ikad koji narod uo glas Boga gdje govori isred ognja kao to si ti uo i na ivotu ostao?

34 Ili, pokua li koji bog da ode i uzme sebi jedan narod isred drugog naroda kunjama, znakovima, udesima i ratom, jakom rukom i ispruenom miicom, uza silne strahote, kao to je sve to, na vae oi, uinio za vas Jahve, Bog va, u Egiptu?

35 Tebi je to pokazano da zna da je Jahve pravi Bog i da nema drugoga uz njega.

36 S neba ti se oglasio svojim glasom da te poui; dopustio ti je da vidi njegov veliki oganj na zemlji; i isred ognja uo si njegove rijei.

37 Zbog toga to je ljubio oeve tvoje, izabrao je poslije njih njihovo potomstvo; on, glavom, izveo te iz Egipta svojom silnom moi;

38 ispred tebe rastjerao je narode, i brojnije i jae od tebe, da te dovede u njihovu zemlju i preda je tebi u batinu, kao to je i danas.

39 Danas, dakle, spoznaj i zasadi u svoje srce: Jahve je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji – drugoga nema.

40 Dri njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe; da dugo poivi na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje zauvijek."

41 Tada Mojsije izabra tri grada preko Jordana, na istonoj strani,

42 kamo e se moi skloniti ubojica koji nehotice ubije svoga blinjega a da prije nije imao mrnje prema njemu: da bi, bjeei u koji od ovih gradova, mogao spasiti svoj ivot.

43 To su: Bezer u pustinji, u zemlji Mioru, za Rubenovce; Ramot u Gileadu za Gadovce, i Golan u Baanu za Manaeovce.

44 Ovo je Zakon to ga je Mojsije postavio pred Izraelce;

45 ovo su upute, zakoni i uredbe to ih je Mojsije dao Izraelcima kad su izili iz Egipta,

46 s one strane Jordana, u dolini nasuprot Bet Peoru, u zemlji amorejskoga kralja Sihona, koji je ivio u Hebonu i koga su potukli Mojsije i Izraelci poto izioe iz Egipta.

47 Njegovu su zemlju zauzeli i zemlju baanskoga kralja Oga, dvaju amorejskih kraljeva koji su ivjeli preko Jordana na istoku,

48 od Aroera, koji se nalazi na obali potoka Arnona, do brda Sirjona, to jest Hermona,

49 i svu Arabu preko Jordana, s istoka do mora u Arabi, pod obroncima Pisge.

Continuar Lendo